Ergolina

związek chemiczny

Ergolinaorganiczny związek chemiczny będący podstawą wielu substancji używanych w medycynie, jak i substancji psychoaktywnych (np. LSD).

Ergolina
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C14H16N2
Masa molowa 212,29 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 478-88-6
PubChem 3083577

Zobacz teżEdytuj