Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (ang. European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) – organ Unii Europejskiej o profilu ekonomicznym, będący następcą CEIOPS.

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych
European Insurance and Occupational Pensions Authority
ilustracja
Siedziba Niemcy Frankfurt nad Menem
Przewodniczący Portugalia Gabriel Bernardino
Dyrektor Wykonawczy Hiszpania Carlos Montalvo Rebuelta
Utworzenie 1 stycznia 2011

CzłonkowieEdytuj

Członkami są reprezentanci wszystkich właściwych krajowych organów nadzoru, każdy z prawem głosu. Polskę w Radzie Organów Nadzoru EIOPA (ang. Board of Supervisors) reprezentuje Komisja Nadzoru Finansowego. Ponadto w obradach uczestniczą (bez prawa głosu):

  • Przewodniczący EIOPA
  • Przedstawiciel Komisji Europejskiej
  • Przedstawiciel ESRB
  • Przedstawiciel ESMA
  • Przedstawiciel EBA

HistoriaEdytuj

EIOPA zastąpiła Europejski Komitet Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (CEIOPS), powstały w 5 września 2003 w celu konwergencji praktyk nadzorczych poprzez wydawanie niewiążących wytycznych i rekomendacji oraz doradzanie Komisji Europejskiej w zakresie opracowywanych przez nią aktów prawnych. Jednym z głównych elementów reformy nadzoru finansowego w UE było powołanie trzech Europejskich Urzędów Nadzoru, nazywanych Europejskim Systemem Nadzoru Finansowego, w miejsce wcześniej funkcjonujących komitetów nadzorców europejskich (CEBS, CEIOPS, CESR), zwanych komitetami 3. poziomu procedury Lamfalussy’ego.Powołane w ich miejsce Europejskie Urzędy Nadzoru mają znacznie szerszy zakres zadań, a także uprawnień i kompetencji.

CeleEdytuj

Głównym celem EIOPA jest zapewnienie właściwego wdrażania przepisów dotyczących sektora ubezpieczeniowego, w sposób umożliwiający zachowanie stabilności finansowej i zapewnienie zaufania do systemu finansowego jako całości oraz odpowiedniej ochrony konsumentów usług finansowych.

StrukturaEdytuj

W skład Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych wchodzą:

  • Rada Organów Nadzoru (ang. Board of Supervisors – BoS)
  • Zarząd (ang. Management Board – MB)
  • Przewodniczący (ang. Chairperson)
  • Dyrektor Wykonawczy (ang. Executive Director)
  • Komisja Odwoławcza (ang. Board of Appeal – BoA) – wspólna dla wszystkich trzech instytucji Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego

Linki zewnętrzneEdytuj