Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland – organizacja studencka działająca w charakterze stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszająca studentów i absolwentów wydziałów prawa oraz administracji uczelni wyższych.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland
Państwo  Polska
Siedziba Warszawa
Prezes Weronika Bańska
Nr KRS 0000144348
Data rejestracji 2002
brak współrzędnych
Strona internetowa

ELSA Poland działa w Polsce również jako oddział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA (ang. The European Law Students' Association ELSA).

ELSA Poland jest członkiem Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Informacje ogólneEdytuj

HistoriaEdytuj

ELSA Poland powstała razem z organizacją międzynarodową – Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA dnia 4 maja 1981 jako jeden z jego czterech pierwszych oddziałów. Założycielami ELSA byli studenci prawa z Austrii, Niemiec Zachodnich, Polski i Węgier[1][2].

FilozofiaEdytuj

Statut stowarzyszenia określa ELSA Poland jako niepolityczne, niezarobkowe i niezależne stowarzyszenie edukacyjne, działające na rzecz ogółu społeczności. Dewizą ELSA Poland jest „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”. Stowarzyszenie wspiera edukację prawną studentów i absolwentów studiów prawniczych oraz społeczeństwa, a także promuje społeczeństwo obywatelskie.

StrukturyEdytuj

ELSA Poland oraz jej władze działają na poziomie kraju i na poziomie lokalnych jednostek organizacyjnych – grup lokalnych. Siedziba stowarzyszenia mieści się w Warszawie.

CzłonkowieEdytuj

Członkowie w ELSA Poland dzielą się na członków:

 • zwyczajnych,
 • seniorów,
 • honorowych,
 • wspierających.

Stowarzyszenie zrzesza członków poprzez grupy lokalne. Nowych członków przyjmuje zarząd danej grupy lokalnej. Tytuł członka honorowego lub wspierającego mogą nadać również władze krajowe.

Władze krajoweEdytuj

Władzami ELSA Poland na poziomie kraju są:

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Delegatów, w skład którego wchodzi po trzech delegatów z grup lokalnych. Władzą wykonawczą stowarzyszenia jest Zarząd Krajowy. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę wewnętrzną nad działalnością stowarzyszenia pod kątem jej zgodności z prawem i wewnętrznymi regulacjami ELSA Poland. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami Stowarzyszenia powstałe w związku z jego działalnością.

Lokalne jednostki organizacyjneEdytuj

Lokalnymi jednostkami organizacyjnymi ELSA Poland są grupy lokalne tworzone w danym mieście. Władzami stowarzyszenia na poziomie grup lokalnych są zarząd i walne zebranie. Istnieje 15 grup lokalnych ELSA Poland (stan na 15 maja 2019): Białystok, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra.

DziałalnośćEdytuj

Obszar działalnościEdytuj

ELSA działa w trzech kluczowych polach aktywności, zwanych w Polsce „działkami” (ang. Key Area):

 • Działalność Naukowa,
 • Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich,
 • Seminaria i Konferencje.

W ramach Działalności Naukowej prowadzi się prace naukowe oraz przeprowadza konkursy naukowe. Poprzez Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich ELSA Poland organizuje praktyki zawodowe dla studentów. Działka Seminaria i Konferencje skupia się na międzynarodowych wymianach studenckich – Study Visits, międzynarodowych wizytach studyjnych w instytucjach i organizacjach – Institutional Visits, letnich szkołach prawa, a także organizacji seminariów i konferencji, zarówno w ośrodkach lokalnych, jak i na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym.

Wybrane inicjatywyEdytuj

 • Realizowane:
  • Dni Edukacji Prawniczej
  • ELSA Day
  • Magazyn Studencki „INDEX”
  • Ogólnopolskie Dni Nauk Sądowych
  • Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych
  • Ogólnopolska Konferencja Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych
  • Ogólnopolska Konferencja Podatkowa
  • Ogólnopolska Konferencja „Prawo i Medycyna”
  • Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego
  • Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego
  • Ogólnopolski Konkurs ITele©t
  • Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej
  • Ogólnopolski Konkurs Law Games
  • Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji
  • Ogólnopolski Konkurs na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • Ogólnopolski Konkurs Prawa Energetycznego „Prawo z Energią”
  • Ogólnopolski Konkurs Prawa Europejskiego
  • Ogólnopolski Moot Court - Arbitraż Handlowy
  • Ogólnopolski Obóz Adaptacyjny Studentów Prawa i Administracji „Adapciak”
  • Portal Pracy i Praktyk Prawniczych
  • Prawnicza Akademia Filmowa
  • Prawnicze Targi Pracy
  • Program Praktyk Krajowych
  • Program Praw Człowieka
  • Program Prawo i Medycyna
 • Zawieszone:
  • Konkurs na esej prawniczy w języku angielskim „Verba Legis”
  • Konkurs na Najlepszego Studenta Prawa „Primus in Primis”
  • Moneta Aurea
  • Akademia Praktykanta

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj