Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej

Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (FSZMP) – federacja polskich organizacji młodzieżowych utworzona 11 kwietnia 1973 r.[1] Działała do 1981 pod ideowym kierownictwem PZPR. Weszły do niej na mocy uchwał zjazdów krajowych młodzieży, odbytych uprzednio:

Integrowała działalność organizacji młodzieży w dziedzinie jej socjalistycznego wychowania. Za swe główne zadanie uznała m.in. tworzenie jednolitego frontu pracy ideowo-politycznej wśród całej młodzieży i ustalanie zasadniczych kierunków działalności służącej kształtowaniu socjalistycznych, patriotycznych i internacjonalistycznych postaw i wzorców osobowych młodzieży, określanie generalnych kierunków jej aktywności społeczno-gospodarczej oraz reprezentowanie interesów całej młodzieży wobec władz politycznych i państwowych.

Struktura: Rada Główna (stanowiły ją prezydia zarządów głównych związków skupionych w FSZMP oraz Komitet Wykonawczy FSZMP), rady wojewódzkie i powiatowe oraz ich komitety wykonawcze[1].

Przypisy edytuj

  1. a b Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, [w:] Józef Czyżewski (red.), Słownik historii Polski, wyd. VI, Warszawa: Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 1973, s. 95.

Bibliografia edytuj