Ferroaktynolit

Ferroaktynolit - jest to minerał, należący do amfiboli wapniowych z szeregu izomorficznego aktynolitu. Jest to człon skrajnie bogaty w żelazo (od 80 do 100%) o wzorze chemicznym Ca2Fe2+5[Si8O22](OH)2. Makroskopowo od tremolitu i aktynolitu odróżnia się ciemno zieloną do czarnej barwą oraz wysokimi współczynnikami załamania światła. Występuje w skarnach wysokożelazowych.

Zobacz też tremolit, aktynolit, nefryt