Ferroina

związek chemiczny

Ferroinazwiązek kompleksowy żelaza z fenantroliną.

Ferroina
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C36H24FeN6+2

Masa molowa

596,46 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

14708-99-7

PubChem

84602

Wzór kationu ferroiny

Stosowany jest w analizie chemicznej jako wskaźnik redoks służący m.in. do analizy ścieków. Zmienia barwę z niebieskiej (w środowisku utleniającym) na pomarańczowo-czerwoną (w środowisku redukującym).