Foliacja (geologia)

Foliacja – planarne uporządkowanie wewnętrznej budowy skały.

Łupek zieleńcowy z foliacją i laminacją
Łupek zieleńcowy z foliacją i laminacją (ten sam)

Określenie to stosuje się do skał metamorficznych i magmowych. Płaskie i wydłużone ziarna minerałów skałotwórczych są ułożone równolegle. Nie musi pokrywać się z kierunkami pierwotnego uławicenia. Foliacja często pokrywa się z laminacją skały. Foliacja powstaje w wyniku wysokiego ciśnienia (np. nacisku tektonicznego) i rekrystalizacji ziaren mineralnych oraz krystalizacji nowych minerałów metamorficznych. Skutkiem foliacji jest łatwe dzielenie się skały na cienkie płytki.

Bibliografia edytuj