Forma automorficzna

Forma automorficzna – pojęcie matematyczne, stanowiące uogólnienie formy modularnej. Istnieje wiele definicji form automorficznych; ogólne podejście jest następujące: grupa lub uogólniana jest na dowolną grupę Liego zaś grupa modularna na ogólną dyskretną grupę