Forma modularna

Forma modularnafunkcja zmiennej zespolonej spełniająca pewien warunek regularności, pewne równanie funkcyjne oraz o ograniczonym wzroście. Formy modularne można rozpatrywać jako daleko posunięte uogólnienie funkcji okresowych. Teoria form modularnych jest bardzo bogata i należy w zasadzie do analizy zespolonej, ale najważniejsze zastosowania te obiekty mają we współczesnej teorii liczb i teorii reprezentacji, tam też ujawniają swoje najgłębsze własności. Formy modularne w naturalny sposób pojawiają się w bardzo wielu gałęziach matematyki, np. w geometrii algebraicznej czy teorii strun.

Definicja formalnaEdytuj

Niech   będzie dodatnią liczbą naturalną. Grupa modularna   zdefiniowana jest w sposób następujący:

 

Niech   będzie dodatnią liczbą naturalną. Formą modularną ciężaru   poziomu   nazywa się funkcję holomorficzną określoną na górnej półpłaszczyźnie zespolonej   taką, że dla każdego

 

i dowolnego   zachodzi

 

oraz   jest holomorficzna w ostrzach.

Wersje definicjiEdytuj

W literaturze matematycznej występuje wiele definicji form modularnych, niektóre z nich różnią się między sobą poziomem ogólności. Nie wykrystalizowała się dotychczas „kanoniczna” definicja formy modularnej. Definicja podana powyżej wydaje się najbardziej ogólną z wielu spotykanych wariantów.

WłasnościEdytuj

Łatwo zauważyć (biorąc w definicji  ), że każda forma modularna spełnia równanie

 

tak więc można ją rozwinąć w szereg Fouriera. W teorii form modularnych przyjęło się rozważać ten szereg jako szereg Laurenta względem zmiennej   Ze względu na warunek holomorficzności, rozwinięcie takie musi mieć skończoną liczbę wyrazów przy ujemnych potęgach, przedstawia się więc wzorem:

 

gdzie przyjmuje się, że   jest najmniejszą liczbą taką, że   Liczbę   nazywamy rzędem osobliwości w biegunie  .

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj