Równanie funkcyjne

równanie, w którym niewiadomą jest funkcja

Równanie funkcyjnerównanie, w którym niewiadomą jest funkcja[1].

Przykłady

edytuj
 • Wszystkie równania różniczkowe i równania całkowe.
 • Równanie Abela  
 • Równanie   spełniają funkcje addytywne.
 • Równania   oraz   spełniają odpowiednio funkcje funkcje parzyste i nieparzyste.
 • Znajdźmy wszystkie funkcje   dla których  
  Podstawiając   otrzymujemy   czyli  
  Niech   wówczas
   
  Ponieważ kwadrat liczby rzeczywistej jest liczbą nieujemną, a suma liczb nieujemnych jest równa zeru wtedy i tylko wtedy, gdy obie te liczby są równe zeru, więc równość   jest spełniona dla każdego   Zatem jedyną funkcją spełniającą dane równanie funkcyjne jest  
 • Równania rekurencyjne: jedynym ciągiem spełniającym warunki   jest ciąg  
 • Użycie układu równań funkcyjnych w alternatywnej definicji funkcji trygonometrycznych.

Równanie Cauchy’ego

edytuj

Ważnym przykładem równania funkcyjnego jest równanie Cauchy’ego   Cauchy rozwiązał następujące równania funkcyjne w dziedzinie funkcji ciągłych.

Twierdzenie Cauchy’ego o rozwiązaniach ciągłych równania   Jedynymi ciągłymi rozwiązaniami równania  funkcje liniowe  

Dowód. Na początek zauważmy dwie rzeczy. Stosując prostą indukcję można pokazać, że   Zauważmy dalej, że   czyli  

Niech teraz   Pokażemy, że równość   zachodzi, gdy   jest liczbą naturalną, całkowitą, wymierną, a w końcu rzeczywistą. Mamy

 

dla każdego  

Dalej   czyli   To oznacza, że   dla każdego   gdzie   oznacza zbiór liczb całkowitych.

Dalej mamy

 

co daje   Niech teraz   będzie dowolną liczbą wymierną.

Wówczas

 

Zatem równość   została pokazana dla każdej liczby wymiernej  

Z ciągłości funkcji   wynika równość   dla każdej liczby rzeczywistej  

Twierdzenie Cauchy’ego o rozwiązaniach ciągłych równania   Jedynymi niezerowymi ciągłymi rozwiązaniami równania  funkcje wykładnicze  

Twierdzenie Cauchy’ego o rozwiązaniach ciągłych równania   Jedynymi niezerowymi ciągłymi rozwiązaniami równania  funkcje logarytmiczne  

Twierdzenie Cauchy’ego o rozwiązaniach ciągłych równania   Jedynymi niezerowymi ciągłymi rozwiązaniami równania  funkcje potęgowe  

Twierdzenie Cauchy’ego o rozwiązaniach ciągłych równania   Jedynymi niezerowymi ciągłymi rozwiązaniami równania   są funkcje cosinus   i cosinus hiperboliczny  

Przypisy

edytuj
 1. równania funkcyjne, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-10-08].

Bibliografia

edytuj
 • J. Aczél, J. Dhombres, Functional equations in several variables, Cambridge University Press, Cambridge 1989.
 • J. Aczél, S. Gołąb, Funktionalgleichungen der Theorie der Geometrischen Objekte, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.
 • J. Dhombres, Some aspects of functional equations, Chulalongkorn Univ., Bangkok 1979.
 • G.M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy, Tom 1, PWN, Warszawa 1999.
 • D. Ilse, I. Lehman, W. Schulz, Gruppoide und Funktionalgleichungen, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1984.
 • M. Kuczma, An introduction to the theory of functional equations and inequalities, Polish Scientific Publishers & Silesian University, Warszawa-Kraków-Katowice 1985.