Formacja (wojsko)

(Przekierowano z Formacja wojskowa)

Formacja

  1. termin pochodzący od łacińskiego źródłosłowu formare = kształtować, porządkować, posiadający dawniej w języku wojskowym podwójne znaczenie. W znaczeniu regulaminowym termin formacja oznaczał oddział. Mówiło się o formacjach zapasowych, formacjach etapowych itp. Przy tym jednak termin formacja posiadał charakter mniej określony od terminu jednostka. W języku potocznym, nieregulaminowym termin formacja bywał używany w znaczeniu uszykowania. W tym znaczeniu mówiło się o formacjach bojowych, formacjach luźnych, formacjach zwartych itp[1].
  2. łac. formatio = kształtować. Dawniej oddział wojskowy jednego rodzaju wojska (pułk piechoty, artylerii) lub ogólna nazwa jednostek wojskowych, określająca charakter ich uszykowania bojowego (f. bojowe, zwarte, luźne). W języku potocznym ogólne określenie jednego rodzaju wojska lub służby[2] (mówi się: formacje wojskowe zamiast rodzaje wojsk i służb)[3].
  3. Jednostka w strukturze organizacji wojskowej wyodrębniona na przykład na podstawie rodzaju broni[4].

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

  • Marian Laprus (red.): Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979. ISBN 83-11-06229-3.
  • Encyklopedia wojskowa. Otton Laskowski (red.). T. VI: Obrączki Kościuszkowskie - Przemysł II. Warszawa: Towarzystwo Wiedzy Wojskowej i Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, 1937.
  • Mała Encyklopedia Wojskowa. Jerzy Bordziłowski (przewodn. kom. red.). T. I: A-J. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1967.
  • Halina Zgółkowa (red.): Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 11. Poznań: Wydawnictwo Kupisz, 1997. ISBN 83-900203-3-5.