Franciszek Pieniążkiewicz

Franciszek Ksawery Pieniążkiewicz[1] – polski urzędnik samorządowy.

Franciszek Pieniążkiewicz
Ilustracja
Franciszek Pieniążkiewicz (1912)
starosta powiatu kamioneckiego
Okres

od 1925
do 1929

Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi Krzyż Jubileuszowy dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych

ŻyciorysEdytuj

W okresie zaboru austriackiego w ramach autonomii galicyjskiej w C. K. Armii został mianowany kadetem w rezerwie piechoty z dniem 1 stycznia 1901[2]. Od tego czasu był przydzielony do 77 pułku piechoty (Przemyśl/Sambor)[3][4][5], od około 1904 jako zastępca oficera[6][7]. Został awansowany na stopień podporucznika rezerwy piechoty z dniem 1 stycznia 1906[8]. W tym stopniu pozostawał z przydziałem do 77 pułku do około 1908[9][10].

Wstąpił do c. k. służby państwowej i od około 1904 był praktykantem konceptowym w C. K. Namiestnictwie we Lwowie[11], skąd od około 1905 w tym samym charakterze pracował w urzędzie starostwa c. k. powiatu przemyślańskiego[12][13][14], po czym od około 1908 był tam koncypistą Namiestnictwa[15][16]. Od około 1910 był koncypistą Namiestnictwa w urzędzie starostwa c. k. powiatu sanockiego[17], a od około 1911 był tam komisarzem powiatowym[18][19][20]. W przeciągu 1912 był zastępcą starosty[21][22][23]. Równolegle, około 1912/1913 był komisarzem rządowym w Powiatowej Kasie Oszczędności miasta Sanoka[24][25]. W styczniu 1914 ogłoszono jego przeniesienie z Sanoka do Stanisławowa[26], gdzie sprawował stanowisko komisarza powiatowego w urzędzie starostwa c. k. powiatu stanisławowskiego[27] i pełnił je także po wybuchu I wojny światowej[28][29]. Pod koniec września 1915 poinformowano, że był w grupie 75 osobistości miejskich, wywiezionych ze Stanisławowa przez Rosjan[30].

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został urzędnikiem samorządowym II Rzeczypospolitej. W randze komisarza rządowego pełnił funkcję starosty powiatu kamioneckiego[31], a pod koniec 1925 został mianowany starostą tegoż[32] i sprawował stanowisko w kolejnych latach[33][34]. Z tego stanowiska we wrześniu 1929 został mianowany radcą wojewódzkim w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnopolu[35]. Jako pozostający w stanie nieczynnym radca wojewódzki tegoż urzędu 26 listopada 1929 został przeniesiony w stan spoczynku[36]. Pełniąc posadę sekretarza Wydziału Rady Powiatowej w Trembowli przed wyborami parlamentarnymi w 1935 został wybrany zastępcą członka Okręgowej Komisji Wyborczej w okręgu wyborczym nr 64 (Buczacz)[37][38]. W tym samym okręgu przed wyborami parlamentarnymi w 1938 został mianowany okręgowym komisarzem wyborczym[39].

OdznaczeniaEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. W ewidencji wojskowych c. k. armii był określany w języku niemieckim jako „Franz Xaver Pieniążkiewicz” (niekiedy jako „Xaver Pieniążkiewicz”), a w ewidencji urzędników Austro-Węgier był określany w języku niemieckim jako „Franz Pieniążkiewicz”.
 2. Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1902. Wiedeń: 1901, s. 398.
 3. Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1902. Wiedeń: 1901, s. 555.
 4. Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1903. Wiedeń: 1902, s. 551.
 5. Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1904. Wiedeń: 1903, s. 555.
 6. Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1905. Wiedeń: 1904, s. 563.
 7. Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1906. Wiedeń: 1905, s. 571.
 8. Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1907. Wiedeń: 1906, s. 365.
 9. Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1907. Wiedeń: 1906, s. 571.
 10. Schematismus für das k. u. k. Heer und für die k. u. k. Kriegsmarine 1908. Wiedeń: 1907, s. 587.
 11. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1905. Lwów: 1905, s. 4.
 12. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1906. Lwów: 1906, s. 4, 45.
 13. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1907. Lwów: 1907, s. 4, 45.
 14. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1908. Lwów: 1908, s. 3, 45.
 15. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1909. Lwów: 1909, s. 44.
 16. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1910. Lwów: 1910, s. 44.
 17. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1911. Lwów: 1911, s. 49.
 18. a b Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1912. Lwów: 1912, s. 51.
 19. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1913. Lwów: 1913, s. 50.
 20. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1914. Wiedeń: 1914, s. 957.
 21. Okólnik. „Dziennik Urzędowy c.k. Starostwa i c.k. Rady szkolnej okręgowej w Sanoku”. Nr 1, s. 1, 1 stycznia 1912. 
 22. Sprostowanie. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 9, s. 2, 3 marca 1912. 
 23. Import zepsutej kukurydzy z Ameryki. „Dziennik Urzędowy c.k. Starostwa i c.k. Rady szkolnej okręgowej w Sanoku”. Nr 21, s. 1, 1 listopada 1912. 
 24. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1913. Lwów: 1913, s. 998.
 25. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1914. Lwów: 1914, s. 1013.
 26. Kronika. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 3, s. 3, 11 stycznia 1914. 
 27. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1914. Lwów: 1914, s. 53.
 28. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1915. Wiedeń: 1915, s. 962.
 29. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1916. Wiedeń: 1916, s. 914.
 30. Kronika. „Kurjer Lwowski”. Nr 332, s. 3, 25 września 1915. 
 31. Ogłoszenie. „Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego”. Nr 5, s. 8, 1 maja 1925. 
 32. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego”. Nr 12, s. 4, 1 grudnia 1925. 
 33. Ogłoszenia. „Gazeta Lwowska”. Nr 296, s. 11, 25 grudnia 1928. 
 34. a b 261. Ogłoszenia o nadaniu Złotego i Srebrnego Krzyża Zasługi. „Tarnopolski Dziennik Wojewódzki”. Nr 5, s. 179, 1 lipca 1929. 
 35. 347. Ruch służbowy na obszarze Wojew. Tarnopolskiego. „Tarnopolski Dziennik Wojewódzki”. Nr 21, s. 233, 15 września 1929. 
 36. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”. Nr 5, s. 19, 31 stycznia 1930. 
 37. 100. Ogłoszenie. „Tarnopolski Dziennik Wojewódzki”. Nr 9, s. 124, 1 sierpnia 1935. 
 38. Wyniki okręgowych zgromadzeń wyborczych. „Gazeta Lwowska”. Nr 186, s. 2, 17 sierpnia 1935. 
 39. 92. Ogłoszenie. „Tarnopolski Dziennik Wojewódzki”. Nr 12, s. 115, 1 października 1938.