Front Odrodzenia Polski

Front Odrodzenia Polski (FOP) – tajna organizacja katolicka stanowiąca kontynuację dzieła istniejącej w II Rzeczypospolitej Akcji Katolickiej podczas okupacji niemieckiej.

Front Odrodzenia Polski
Ilustracja
Pismo "Prawda" z marca 1943 zapowiadające sankcje za szmalcownictwo.
Założyciel

Zofia Kossak, Witold Bieńkowski, ks. Edmund Krauze, ks. Franciszek Pauliński, ks. Jan Zieja, ks. Donat Nowicki

Data powstania

1941

Miejsce powstania

Warszawa

Przesłanie

moralne odrodzenie Polski w myśl nauki katolickiej

Powiązania

Akcja Katolicka

Historia edytuj

FOP utworzony został w Warszawie w drugiej połowie 1941 r. przez grupę katolików świeckich z Zofią Kossak-Szczucką i Witoldem Bieńkowskim na czele oraz duchownych (ks. Edmund Krauze z parafii Św. Krzyża[1], ks. Franciszek Pauliński, ks. Jan Zieja, ks. Donat Nowicki). Celem Frontu było moralne odrodzenie Polski w myśl nauki katolickiej. działalność. FOP wydawał pisma „Prawda” i „Prawda Dnia”[2][3].

W sierpniu 1942 r. Zofia Kossak-Szczucka w imieniu organizacji opublikowała tzw. Protest! - zdecydowany sprzeciw polskich katolików przeciw holocaustowi Żydów na terenie okupowanej Polski. W listopadzie 1942 r. FOP wraz z innymi organizacjami utworzył Społeczną Organizację Samoobrony, współpracującą z Kierownictwem Walki Cywilnej w organizowaniu oporu społecznego. W marcu 1943 r. zespół młodzieżowy FOP (Władysław Bartoszewski, Wincenty Włodkiewicz) wszedł w skład Porozumienia Organizacji Młodzieżowych[2][3][4]. Wiosną 1944 r. członkowie Frontu przystępowali do Stronnictwa Pracy[5].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Michał St. de Zieleśkiewicz: Zofia Kossak-Szczucka. blogmedia24.pl, 22 kwietnia 2013.
  2. a b W. Borodziej, A. Chmielarz, A. Friszke, A.K. Kunert, Polska Podziemna 1939-1945, Warszawa 1991, s. 356.
  3. a b M. Bobrzyński, Front Odrodzenia Polski, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 726-727.
  4. Front Odrodzenia Polski, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-01-23].
  5. D. Miszewski, Ład pokojowy w Europie Środkowej według Frontu Odrodzenia Polski po zakończeniu II wojny światowej, „Roczniki Humanistyczne“, 2012, z. 2, s. 142.

Literatura edytuj

Wizje Polski. Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939–1944, wybór i opracowanie Kazimierz Przybysz, Warszawa 1992, s. 415