Góry Banackie (533) – grupa górska w Karpatach Południowych w rumuńskiej (wschodniej) części Banatu.

Góry Banackie
ilustracja
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Południowe

Podprowincja

Góry Banackie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Rumunia
- okręg Timiș
- okręg Caraș-Severin
- okręg Mehedinți

Góry Banackie są najbardziej na zachód wysuniętą grupą górską Karpat Południowych - choć niekiedy z uwagi na odmienny charakter od pozostałych pasm Karpat bywają zaliczane do Gór Zachodniorumuńskich. Zbudowane są z łupków krystalicznych, znajdują się w nich duże złoża węgla brunatnego, rud żelaza i miedzi. Najwyższą górą jest Semenic (1449 m n.p.m.).

W Górach Banackich wydziela się następujące makroregiony:

Bibliografia edytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973