Główny Geolog Kraju

Główny Geolog Kraju – stanowisko w strukturze dawniej Ministerstwa Środowiska a obecnie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Do zadań osoby piastującej to stanowisko należy wykonywanie kompetencji Ministra Środowiska z zakresu:

 • administracji geologicznej, w tym zatwierdzania krajowego bilansu zasobów złóż kopalin;
 • nadzoru nad wykonywaniem zadań państwowej służby geologicznej. Zgodnie z art. 156 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze[1], Głównym Geologiem Kraju może być wyłącznie sekretarz lub podsekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska.

Zadania z zakresu administracji geologicznej

edytuj

Do zadań Ministra Klimatu i Środowiska, wykonywanych przy pomocy Głównego Geologa Kraju, zaliczanych do administracji geologicznej należą:

 1. udzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin strategicznych, a także koncesji na wydobywanie takich kopalin, na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów oraz wydobywanie kopalin ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych dotyczących złóż kopalin strategicznych, lub obszarów morskich, regionalnych badań hydrogeologicznych, określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla potrzeb podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów, regionalnych badań budowy geologicznej kraju, regionalnych prac kartografii geologicznej, ponadwojewódzkich inwestycji liniowych, otworów wiertniczych do rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowanie złóż kopalin, a także obiektów budownictwa wodnego o wysokości piętrzenia przekraczającej 5 metrów.

Główni Geolodzy Kraju

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633).
 2. Minister Paulina Hennig-Kloska wręczyła nominację Głównemu Geologowi Kraju, [w:] Ministerstwo Klimatu i Środowiska [online], Serwis Rzeczypospolitej Polskiej [dostęp 2024-01-25] (pol.).
 3. Dr Piotr Dziadzio został Głównym Geologiem Kraju - Państwowy Instytut Geologiczny - PIB [online], pgi.gov.pl [dostęp 2020-11-17] (pol.).
 4. Wiceministrowie klimatu i środowiska odwołani - Ministerstwo Klimatu i Środowiska - Portal Gov.pl [online], Ministerstwo Klimatu i Środowiska [dostęp 2023-12-13] (pol.).
 5. Nowy Główny Geolog Kraju powołany. Oficjalna strona Ministerstwa Środowiska. [dostęp 2019-08-01]. (pol.).
 6. Norbert Lenkiewicz został głównym geologiem - Money.pl [online], money.pl [dostęp 2020-11-17] (pol.).
 7. Krzysztof Berenda, Maciej Nycz, Główny Geolog Kraju odwołany [online], RMF 24, 5 czerwca 2019 [dostęp 2019-07-10] (pol.).

Bibliografia

edytuj
 • A. Lipiński, R. Mikosz – Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, Warszawa 2003
 • H. Schwarz – Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom II. Art. 104–227, Wrocław 2012

Linki zewnętrzne

edytuj