Głębia koloru

Głębia koloru – liczba bitów użytych do reprezentacji koloru danego piksela w określonym modelu przestrzeni barw (zwykle RGB). Im jest ona wyższa, tym większa jest rozdzielczość tonalna kolorów możliwych do uzyskania przy przetwarzaniu danych graficznych lub generowaniu obrazów na wyświetlaczu.

Głębię koloru wyraża się w jednostce bpp (od ang. bits per pixel, czyli bitów na piksel).

Liczba kolorówEdytuj

Aby określić liczbę możliwych do uzyskania kolorów   dla konkretnej (wyrażonej w bitach) głębi kolorów   należy zastosować równanie:

 

Przykładowo dla obrazu o 8-bitowej głębi koloru będzie to:

 

Porównanie głębi koloruEdytuj

Przykład tego samego obrazu (skompresowanego bezstratnie) w pięciu różnych głębiach koloru, z podanymi rozmiarami plików i wartościami określającymi procentowe zmniejszenie ich rozmiarów (ze względu na mniejszą ilość pamiętanych danych):

Zobacz teżEdytuj