GRS 1915+105

gwiazda

GRS 1915+105układ podwójny należący do mało masywnych układów rentgenowskich. Zawiera gwiazdę ciągu głównego oraz czarną dziurę. Został odkryty w roku 1992 przez satelitę Granat[1], a jego nazwa jest skrótem od nazwy tego satelity oraz współrzędnych obiektu w układzie równikowym (tj. rektascensja 19h 15m 11,6s i deklinacja +10° 56′ 44″). Źródło było intensywnie obserwowane przez satelity RXTE[2] oraz INTEGRAL[3] Układ ten znajduje się w gwiazdozbiorze Orła, w odległości ok. 12,5 kpc. Masa czarnej dziury jest szacowana na 14 ±4 mas Słońca, co czyni ją jedną z najmasywniejszych gwiazdowych czarnych dziur w naszej Galaktyce. Najprawdopodobniej, czarna dziura w tym układzie bardzo szybko rotuje, co może decydować o tym, że GRS 1915+105 jest mikrokwazarem. Dżet, wyrzucany z okolic akreującej czarnej dziury, świeci w zakresie radiowym. Zależnie od stanu źródła, może on mieć budowę ciągłą, lub też składać się z obłoków plazmy, wyrzucanych partiami i poruszających się z prędkościami bliskimi prędkości światła w próżni (patrz niżej). Ponadto GRS 1915+105 wykazuje bardzo silną zmienność emisji w zakresie rentgenowskim, przy czym charakter tej zmienności jest różny w zależności od stanu źródła, i może być zarówno całkowicie chaotyczny, jak i regularny (cykliczne zmiany jasności rentgenowskiej).

GRS 1915+105
Gwiazdozbiór

Orzeł

Rektascensja

19h 15m 11,6s

Deklinacja

+10° 56′ 44″

Odległość

40 000 ly
12269,93865 pc

Charakterystyka fizyczna
Rodzaj gwiazdy

układ podwójny
mikrokwazar

Typ widmowy

KIII

Alternatywne oznaczenia
V* V1487 Aquilae, Granat 1915+105, NOVA Aquilae 1992, Granat 1915+10, INTEGRAL1 112.
Obraz rentgenowski mikrokwazara GRS 1915+105

Pozornie nadświetlne prędkości dżetu w GRS 1915+105 edytuj

 
Obraz radiowy GRS 1915+105

W mikrokwazarze GRS 1915+105 obserwuje się obydwa dżety wyrzucane z centrum: zarówno ten przybliżający się do nas, jak i ten oddalający się. Inaczej jest w wypadku większości kwazarów, kiedy widać jedynie dżet przybliżający się do nas, a istnienia drugiego dżetu jedynie się domyślamy. Obserwacje radiowe, w których widać wzajemne oddalanie się od siebie pary jasnych obłoków, pozwalają na wyznaczenie ich ruchów własnych, wyrażonych w sekundach łuku na dobę. Znając niezależnie odległość od źródła, można przeliczyć te ruchy na liniową prędkość obłoków[4]. Okazuje się, że wyliczone w ten sposób liniowe prędkości przekraczają prędkość światła w próżni! Jest to jednak efekt pozorny, wynikający z transformacji Lorentza.

 
Szkic geometryczny

Jeżeli źródło promieniowania porusza się z prędkością   pod kątem   do kierunku widzenia obserwatora, to gdy pierwszy foton zostanie wyemitowany w punkcie A, a drugi w punkcie B, wówczas różnica czasu ich emisji wyniesie

 

Obserwator widzi jedynie rzut prostopadły poruszającego się źródła na sferze niebieskiej, a zatem zarejestrowane przez niego sygnały nadejdą w nieco krótszym odstępie czasu:

 

gdzie d jest różnicą odległości pokonanych przez fotony A i B:

 

Stąd prędkość źródła zmierzona przez obserwatora będzie równa:

 

Występujący w powyższym równaniu czynnik

 

może być większy od 1, a co za tym idzie obserwowana prędkość będzie nadświetlna. Iloczyn prędkości obłoku i cosinusa kąta widzenia możemy obliczyć znając ruchy własne obłoku zbliżającego i oddalającego się od nas. Jeśli zaś dodatkowo znamy odległość, to kąt widzenia i prędkość obłoku wyznaczymy niezależnie od siebie. Dla mikrokwazara GRS 1915+105 dżet jest emitowany pod kątem   a jego prędkość wynosi   a zatem można obliczyć, że pozorna prędkość zbliżającego się do nas dżetu będzie równa  

Przypisy edytuj

  1. Castro-Tirado i in. 1992.
  2. Belloni i in. 1997.
  3. Hannikainen i in. 2003.
  4. Mirabel i Rodriguez 1994.

Bibliografia edytuj

  • I.F. Mirabel, L.F. Rodríguez. A superluminal source in the Galaxy. „Nature”. 371, s. 46–48, wrzesień 1994. DOI: 10.1038/371046a0. (ang.). 

Linki zewnętrzne edytuj