Garb Lubawski

Garb Lubawski (315.15) – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący północno-wschodnią część Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, między Doliną Drwęcy (Pojezierze Iławskie) na północnym zachodzie i Pojezierzem Olsztyńskim na północnym wschodzie a Równiną Urszulewską na południu.

Garb Lubawski
Ilustracja
Mapa regionu
Prowincja Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie
Makroregion Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie
Mezoregion Garb Lubawski
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
województwo warmińsko-mazurskie

Stanowi łuk wzniesień morenowych z trzeciorzędowymi iłami w podłożu, poprzerywany obniżeniami. Urozmaicona rzeźba terenu. Wysokość do 312 m (Dylewska Góra). Wzgórza pokrywają bujne mieszane lasy z przewagą buka, który osiąga tu imponujące rozmiary.

Znajduje się tam kilka niewielkich jezior np. Jezioro Hartowieckie.

Główne miasta: Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa i Lidzbark.

Na obszarze Garbu Lubawskiego leży pole bitwy Grunwald.