Pojezierze Olsztyńskie

mezoregion fizycznogeograficzny

Pojezierze Olsztyńskie (842.81) – duży mezoregion fizycznogeograficzny na Pojezierzu Mazurskim.

Pojezierze Olsztyńskie
ilustracja
Mapa regionu
Megaregion

Niż Wschodnioeuropejski

Prowincja

Niż Wschodniobałtycko-Białoruski

Podprowincja

Pojezierza Wschodniobałtyckie

Makroregion

Pojezierze Mazurskie

Mezoregion

Pojezierze Olsztyńskie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. warmińsko-mazurskie

Obszar Pojezierza Olsztyńskiego rozciąga się po obu brzegach górnego biegu Łyny, sięgając na zachodzie po Pasłękę.

Krajobraz ukształtowany został w wyniku ostatniego zlodowacenia (lobu Łyny), którego fazy zaniku zaznaczają się w postaci łuków wałów morenowych sięgających na zachodzie po Morąg, na południu po Nidzicę, a na wschodzie po linię Szczytno-Biskupiec. Wysokość moren nie przekracza 200 m n.p.m. W podłożu zalega głównie glina zwałowa. W dolinach rynien lodowcowych i mis pojeziernych występują torfowiska i łąki.

Największe jeziora:

Pomimo przynależności regionu do Pojezierza Mazurskiego, nie należy mylić tego z przynależnością do Mazur.