Gedrozja - kraina na południowym wschodzie dawnego imperium Achemenidów.

Gedrozja zaznaczona na XIX-wiecznej mapie starożytnego świata

Teren głównie pustynny, ubogi w wodę i roślinność. W 325 r. przed Chr. Aleksander Macedoński zaryzykował przeprawę przez te tereny, która skończyła się wielkimi stratami w jego armii. Była to wtedy najkrótsza droga z Mezopotamii do Indii.