Gigametr

jednostka długości

Gigametr (symbol: Gm) – wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Jeden gigametr to 1 000 000 000 m. Jednostka może być zapisana w notacji naukowej jako 1 E+9 m (notacja wykładnicza) lub 1×109 m (notacja inżynieryjna), co równa się 1 000 000 000 × 1 m.

gigametr [Gm]
Układ SI
Wymiar
Jednostka długości, szerokości, odległości, drogi, grubości
Typowe symbole wielkości l, L, x, s, w
w jednostkach SI
w jednostkach anglosaskich
Pochodzenie nazwy Zbitka dwóch greckich wyrazów: gigas – olbrzymi oraz metro – wynik, miara
Jednostka podstawowa metr

Zobacz teżEdytuj