Giovanni z Camaldoli

Giovanni (zm. 1134) – włoski kameduła.

Giovanni
Kardynał biskup
Kraj działania

Państwo Kościelne

Data i miejsce śmierci

1134
Piza (?)

Miejsce pochówku

Piza

Biskup Ostii
Okres sprawowania

18 grudnia 1126–1134

Przeor Camaldoli
Okres sprawowania

1115–18 grudnia 1126

Wyznanie

Katolickie

Kościół

Rzymskokatolicki

Inkardynacja

OSBCam

Śluby zakonne

przed 1115

Nominacja biskupia

18 grudnia 1126

Kreacja kardynalska

18 grudnia 1126
Honoriusz II

Kościół tytularny

Biskup Ostii

Był przeorem w Camaldoli w latach 1115 do 1126, a od grudnia 1126 kardynałem-biskupem Ostii. W 1128 uczestniczył w negocjacjach Stolicy Apostolskiej z hrabią Rogerem z Sycylii w sprawie nadania mu w lenno księstwa Apulli. Podpisywał bulle papieskie między 9 grudnia 1128 a 4 czerwca 1133. Odegrał dużą rolę w trakcie podwójnej papieskiej elekcji w 1130 roku, udzielając sakry biskupiej prawowitemu papieżowi Innocentemu II. Prawdopodobnie jesienią 1133 był legatem papieskim w Czechach. Po raz ostatni jest poświadczony źródłowo 29 kwietnia 1134 jako współkonsekrator kościoła S. Savino w Pizie. W liście opata Piotra z Cluny z grudnia 1135 został wymieniony już jako zmarły.

BibliografiaEdytuj

  • S. Miranda: konsystorz 1126
  • Hans-Walter Klewitz, Reformpapsttum und Kardinalkolleg, Darmstadt 1957
  • J. M. Brixius, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130-1181, Berlin 1912
  • R. Hüls, Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms: 1049-1130, Tybinga 1977