Gmina Rukojnie

Gmina Rukojnie – dawna gmina wiejska istniejąca do 1927 roku na obszarze Ziemi Wileńskiej/woj. wileńskiego (obecnie na Litwie). Siedzibą władz gminy były Rukojnie (Rukainiai).

Rukojnie
gmina wiejska
1922-27[1]
Państwo  II Rzeczpospolita
Województwo (1919–20: okręg wileński)
(1920-22: Litwa Środkowa)
(1922-26: Ziemia Wileńska)
1926-27: wileńskie
Powiat do 1922: wileński
1922-27: wileńsko-trocki
Siedziba Rukojnie
brak współrzędnych
Portal Polska

Początkowo gmina należała do powiatu wileńskiego w guberni wileńskiej[2]. 7 czerwca 1919 weszła w skład utworzonego pod Zarządem Cywilnym Ziem Wschodnich okręgu wileńskiego[3], przejętego 9 września 1920 przez Tymczasowy Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych[4]. W związku z powstaniem Litwy Środkowej 9 października 1920 gmina wraz z główną częścią powiatu wileńskiego znalazła się w jej strukturach[5][6]. 13 kwietnia 1922 roku gmina weszła w skład objętej władzą polską Ziemi Wileńskiej[7] (powiat wileński połączono z powiatem trockim w nowy powiat wileńsko-trocki), przekształconej 20 stycznia 1926 roku w województwo wileńskie[8].

1 kwietnia 1927 roku gmina została zniesiona, a jej obszar włączony do gmin Mickuny i Szumsk[9].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Od 1922 jednostka administracyjna nowo utworzonego polskiego terytorium o nazwie Ziemia Wileńska.
  2. Rukojnie, Rukojny, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IX: Pożajście – Ruksze, Warszawa 1888, s. 959.
  3. Dz. Urz. ZCZW z 1919 r. Nr 5, poz. 41
  4. Dziennik Rozkazów z 1920 r. Nr 35, poz. 753
  5. Adam Janusz Mielcarek: Podziały terytorialno - administracyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonej. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008.
  6. Dz. Urz. TKR
  7. Dz.U. z 1922 r. nr 26, poz. 213 – Art. 8.
  8. Dz.U. z 1926 r. nr 6, poz. 29
  9. Dz.U. z 1927 r. nr 24, poz. 189