Timan, Grzbiet Timański (822; ros. Тиманский кряж - Timanskij kriaż) - pasmo wzgórz w północnej części Niziny Wschodnioeuropejskiej.

Timan
Megaregion

Niż Wschodnioeuropejski

Prowincja

Podstrefa północnej tajgi

Podprowincja

Grzbiet Timański

Zajmowane
jednostki
administracyjne


Rosja
- Nieniecki OA
- Republika Komi

Timan rozciąga się od wybrzeża Zatoki Czoskiej Morza Barentsa na północnym zachodzie do górnego biegu Wyczegdy na południowym wschodzie. Oddziela dolinę Peczory na wschodzie od dolin Mezenia i Wyczegdy na zachodzie. Na południowym skraju łączy się z Uwałami Północnymi i zachodnimi podnóżami Uralu Północnego.

Długość pasma wynosi około 900 km. Doliny rzek Peczorskiej Piżmy i Mezeńskiej Piżmy dzielą pasmo na część północną, środkową i południową. Część północna składa się z łańcuchów niskich wzgórz - Czaicyński Kamień (Bolszaja Kowriga, 303 m n.p.m.), Kosmiński Kamień, Wyżyna Tobyska. Część środkową stanowią wzgórza nieco wyższe - Czetłaski Kamień (463 m n.p.m.), Grzęda Górnowymska. Południowa część pasma ma charakter płaskowyżu, pociętego dolinami rzek na oddzielne wzniesienia ("parmy") - Oczparma (Otczurk, 324 m n.p.m.), Żezymparma.

Timan stanowi zerodowane pasmo starych gór orogenezy kaledońskiej. Zbudowany jest głównie ze starych skał osadowych z udziałem skał przeobrażonych i z intruzjami granitów i sjenitów. Północną część pasma pokrywa tundra, południową - tajga.

Timan i dolina Peczory stanowią zagłębie bogactw mineralnych - rud tytanu, boksytów i węglowodorów.

Bibliografia Edytuj

  • Wielka Encyklopedia Radziecka - hasło Тиманский кряж
  • Borys Dobrynin Geografia fizyczna ZSRR, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956
  • Teodor Naumienko (red.) Atlas świata, Służba Topograficzna Wojska Polskiego - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962
  • Mieczysław Hess, Bogumił Rychłowski Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w: August Zierhoffer (red.) Geografia powszechna - tom IV. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Azja. Afryka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
  • Bogumił Rychłowski (red.), Roman Biesiada, Tadeusz Lenczowski, Lech Ratajski Słownik Geografii ZSRR, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", Warszawa 1974
  • Teresa Zakrzewska, Grażyna Gadomska Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (część europejska). Mapa przeglądowa Europy. Skala 1:3 000 000, wydanie drugie, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, Warszawa-Wrocław 1987