Gwara dubrownicka (serb.-chorw. dubrovački govor[1]) – gwara sztokawska będąca częścią serbsko-chorwackiego dialektu wschodniohercegowińskiego[2], używana w chorwackim Dubrowniku i okolicznych częściach Wybrzeża dalmatyńskiego.

Obszar gwary dubrownickiej

Gwara ta ma dobrze udokumentowaną historię już od XIII wieku, następnie w XVI wieku stała się podstawą języka literackiego Republiki Raguzy, a w XIX wieku wywarła duży wpływ na formowanie się serbsko-chorwackiego języka literackiego[3]. Zadecydowała m.in. o włączeniu do języka standardowego spółgłoski χ oraz wymowy typu tjȅrati, djèvōjka zamiast ćȅrati, đèvōjka[4].

Cechy językowe

edytuj

W morfologii, leksyce i składni obserwuje się silny wpływ romański[4].

Do typowych cech fonetycznych gwary dubrownickiej należą:

 • jekawica ze sporadycznymi ikawizmami, czyli rozwój psł. *ě (jać) w ije lub rzadziej i,
 • dyftongizacja długiego ā w ao, np. o ‘ja’[4],
 • przejście lj > j, np. boje < bolje ‘lepiej’[4],
 • przejście wygłosowego -m w -n, np. gledan < gledam ‘patrzę’[4],
 • zachowanie spółgłoski h, obce większości gwar sztokawskich[4],
 • rozwój wtórnego ʒ (dz), szczególnie w otoczeniu r, np. jeʒer ‘jezioro’[4],
 • brak sekundarnej palatalizacji grup tj i dj, np. tjȅrati ‘pędzić’, djèvōjka ‘dziewczyna’[4], w odróżnieniu od innych gwar wschodniohercegowińskich z typem ćȅrati, đèvōjka[5],

W morfologii obecne są liczne podobieństwa do gwar czakawskich, a także utrata aorystu i imperfektu[4].

Przypisy

edytuj
 1. Okuka 2018 ↓, s. 77.
 2. Okuka 2018 ↓, s. 59.
 3. Sławski 1962 ↓, s. 99-100.
 4. a b c d e f g h i Sławski 1962 ↓, s. 100.
 5. Sławski 1962 ↓, s. 99.

Bibliografia

edytuj
 • Милош Окука: Српски дијалекти. Nowy Sad: Prometej, 2018. ISBN 978-86-515-1368-1. (serb.).
 • Franciszek Sławski: Zarys dialektologii południowosłowiańskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.