Otwórz menu główne
Wzór ogólny hemiacetali

Hemiacetale (półacetale) – grupa organicznych związków chemicznych o wzorze ogólnym R2C(OH)OR′ (R′ ≠ H)[1] powstających w wyniku działania alkoholi na aldehydy lub ketony. Hemiacetale posiadają grupę hydroksylową i grupę alkoksylową przy tym samym atomie węgla. Podgrupą hemiacetali są hemiketale o wzorze R2C(OH)OR (R ≠ H) powstające formalnie poprzez addycję alkoholu do grupy karbonylowej ketonu[2]. Przykładem hemiacetalu jest cykliczna forma glukozy.

Formation of hemiacetals.png

PrzypisyEdytuj

  1.   hemiacetals [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, ISBN 0-9678550-9-8. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata, hemiacetals, A. Jenkins (aktualizowanie), 2006–, DOI10.1351/goldbook.H02774 (ang.).
  2.   hemiketals [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, ISBN 0-9678550-9-8. Wersja internetowa: M. Nic, J. Jirat, B. Kosata, hemiketals, A. Jenkins (aktualizowanie), 2006–, DOI10.1351/goldbook.H02776 (ang.).