Henryk Kocój

polski historyk

Henryk Kocój (ur. 1931 w Oświęcimiu) – polski historyk, prof. dr hab.

Henryk Kocój
Data i miejsce urodzenia

1931
Oświęcim

profesor nauk humanistycznych
Specjalność: historia nowożytna XIX w
Alma Mater

Uniwersytet Jagielloński

Profesura

1978

Uczelnia

Uniwersytet Jagielloński
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi

Życiorys edytuj

Związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedrą Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Kato­wicach. Zajmuje się historią nowożytną Polski i powszechną XVII i XVIII w. (w szczególności tematyką trzech rozbiorów Polski).

Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (studiował w latach 1950–1954). W trakcie studiów aktywny członek Koła Historyków Studentów UJ (był jego prezesem w latach 1953–1954). Praca magisterska pt. „Francja a powstanie Kościuszkowskie” (1954). Rozprawa doktorska pt. „Prusy a Powstanie Listopadowe” (1961), habilitacyjna pt. „Saksonia a Polska w czasie Sejmu Czteroletniego” (1976). Od roku 1980 profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego.

W latach 1958–1965 pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1965–1976 wykładał w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Od 1976 do 2005 wykładał w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego.

Wybrane publikacje edytuj

Prace naukowe edytuj

 • Śląsk a insurekcja kościuszkowska, Katowice 1986
 • Zaborcy wobec Konstytucji 3 Maja, Katowice 1991
 • Der Untergang des Mai – Verfassung vom 1791 im Lichte der Korrespondenz Friedrich Wilhelm II mit dem Preußischen Gesandten Girolamo Lucchesini, Katowice 1999
 • Elektor saski Fryderyk August III wobec Konstytucji 3 Maja, Kraków 1999
 • Prusy wobec powstania kościuszkowskiego, Katowice 1999
 • Konstytucja 3 Maja w relacjach posła austriackiego w Warszawie Benedykta de Cachégo, Katowice 1999
 • Konstytucja 3 Maja w relacjach posła saskiego Franciszka Essena, Katowice 1999
 • Problem sukcesji saskiej w latach 1791–1792 w świetle ówczesnej korespondencji dyplomatycznej z Drezna i Merseburga (wybór materiałów archiwalnych), Katowice 1999
 • Dyplomacja pruska w przeddzień II rozbioru Polski (wybór materiałów archiwalnych), Katowice 2000
 • Beiträge zur Preussens Stellung gegenüber dem Kościuszko- Aufstand vom Jahre 1794. Ausgewählte Probleme, Katowice 2000
 • Od Sejmu Wielkiego do powstania listopadowego. Wybór materiałów źródłowych, artykułów i recenzji, Kraków 2002
 • Targowica i sejm grodzieński 1793 w relacjach posła pruskiego Ludwiga Buchholtza, Kraków 2005
 • Berlin wobec Konstytucji 3 maja, Kraków 2007
 • Relacje posła pruskiego Ludwiga Buchholtza o insurekcji kościuszkowskiej, Kraków 2007
 • Upadek Konstytucji 3 maja w świetle korespondencji Fryderyka Wilhelma II z posłem pruskim, Katowice 2008
 • Austria wobec Konstytucji 3 maja, Kraków 2008
 • Plany II rozbioru Polski w polityce Berlina w latach 1791–1792, Katowice 2008
 • Dyplomaci sascy wobec Sejmu Wielkiego, Kraków 2016

Nagrody i odznaczenia edytuj