Henryk Lisiak

polski historyk

Henryk Lisiak (ur. 1948 w Suchorzewie-Maderze) – historyk, biograf Ignacego Jana Paderewskiego, badacz dziejów Narodowej Demokracji w Polsce oraz problematyki walki o granice wschodnie II Rzeczypospolitej i wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, uczeń Antoniego Czubińskiego i Stanisława Sierpowskiego.

Henryk Lisiak
Data i miejsce urodzenia 1948
Suchorzew-Madera
doktor habilitowany nauk humanistycznych
Alma Mater Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Doktorat 1985 – nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Habilitacja 2007 – nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Stopnie i tytuły naukoweEdytuj

Pełnione funkcjeEdytuj

 • 2008-2014 kierownik Pracowni Historii Zdrowia Publicznego oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej Katedry Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu[3];
 • członek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego;
 • członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego>;
 • członek Komisji ds. Etyki i Dobrych Obyczajów w Nauce Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Członkostwo w towarzystwach naukowychEdytuj

Udział w radach redakcyjnych czasopism naukowychEdytuj

 • zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne”[5].

Zainteresowania naukoweEdytuj

Zajmuje się problematyką z zakresu historii myśli społeczno-politycznej, historii Europy w okresie międzywojennym, dziejów II Rzeczypospolitej oraz antropologii polityki.

PublikacjeEdytuj

MonografieEdytuj

 • Poczucie bezpieczeństwa Polaków w dekadzie gierkowskiej. Bezsilność i zmęczenie. Antropologia codzienności w latach 70., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014. (współredaktor)
 • Poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europy Środkowej w latach 1971–1981, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013. (współredaktor)
 • Bezpieczeństwo współczesnego świata. Historia i bezpieczeństwo publiczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2012. (współredaktor)
 • Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i międzynarodowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2012. (współredaktor)
 • Bezpieczeństwo: Polska i świat: wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2011. (współredaktor)
 • Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1918–1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.
 • Społeczeństwo odradzającej się Rzeczypospolitej wobec wojny z Rosją Sowiecką w latach 1919–1920, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Ignacy Jan Paderewski. Biografia polityczna, SAWW, Poznań 1992.

Rozdziały w monografiachEdytuj

 • O bezpieczne granice między Wschodem a Zachodem. Wyzwania polskiej polityki zagranicznej w latach 1919–1925, [w:] Bezpieczeństwo. Polska i Świat. Wczoraj – Dziś – Jutro, red. Henryk Lisiak, Danuta Bartkowiak, Aneta Kołacz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2011.
 • Zmagania II RP o granicę wschodnią 1918-1921, [w:] Wrzesień 1939 roku. Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie, T. II Wojsko. Wojna. Jeniectwo, pod red. Janusza Farysia, Tomasza Sikorskiego, Przemysława Słowińskiego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 23–30.
 • Rola Rady Obrony Państwa w rozstrzygającej fazie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, [w:] Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej, T. 2 Polityka – prawo i administracja – gospodarka. Próba bilansu, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, 4DPlus, Katowice 2010, s. 299–308.
 • Jerzy Drobnik jako publicysta „Kuriera Poznańskiego”, [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, red. nauk. Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 493–503.
 • Roman Dmowski w świetle „Diariusza” Jerzego Drobnika, [w:] Roman Dmowski i jego współpracownicy, pod red. Marka Białokura, Mariusza Patelskiego i Andrzeja Szczepaniaka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 67–79.
 • Romana Dmowskiego poznańskie plany ratowania Polski w decydującej fazie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje-Ludzie-Działalność, pod red. Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora, ZAPOL, Szczecin 2008, s. 605–611.
 • Działalność Młodzieży Wszechpolskiej w Poznaniu w latach 1931–1939, [w:] Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, pod red. Patryka Tomaszewskiego i Mariusza Wołosa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 103–112.
 • Narodowa Demokracja w Wielkopolsce po secesjach „młodych” w latach 1934–1935, [w:] Studia i Rozprawy Opolskiego Centrum Kształcenia, pod red. nauk. Stanisława Korczyńskiego, Opolskie Centrum Kształcenia, Opole 2006, s. 146–156.
 • Walka odradzającej się II Rzeczpospolitej z chorobami zakaźnymi w latach 1918–1924, [w:] Wybrane aspekty problematyki pomocy społecznej, pod redakcją Michała Musielaka i Adama Czabańskiego, Wydawnictwo Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2005.
 • Narodowa Demokracja w Poznańskiem w walce o kształt unifikacji byłej dzielnicy pruskiej z pozostałymi obszarami II Rzeczpospolitej w latach 1919–1922, [w:] Biblioteka Poznańskiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego, t. 3, pod red. Adama Czabańskiego. Poznań 2005, s. 109–118.
 • Endecja w Wielkopolsce wobec problemu żydowskiego w latach 1919–1939, [w:] Biblioteka Poznańskiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego, t. 3, pod red. Adama Czabańskiego. Poznań 2005, s. 119–135.
 • Przyczyny śmiertelności w obozach jeńców sowieckich na terenie Polski w latach 1919–1921, [w:] Biblioteka Poznańskiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego, t. 2, pod red. Adama Czabańskiego, Poznań 2003, s. 55–66.
 • Warunki sanitarno-bytowe w obozach jeńców sowieckich na terenie Polski w latach 1919–1921, [w:] Konteksty społeczno-kulturowe zdrowia i medycyny, t. 1, pod red. Michała Musielaka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 98–105.
 • Obraz bolszewika w oczach Polaków w pierwszych latach odradzającej się II Rzeczpospolitej (1918-1920), [w:] Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, pod red. Grzegorza Kotlarskiego i Marka Figury, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999, s. 383–394.

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj