Herb Pabianic

Herb Pabianic
Herb Pabianic obowiązujący do 2012 r.

Herb Pabianic przedstawia w polu błękitnym trzy korony złote, dwie nad jedną.

Herb w obecnej postaci został ustanowiony przez Radę Miejską 24 lutego 2012 r.[1]

HistoriaEdytuj

Herb Pabianic jest jednym z najstarszych symboli miejskich województwa łódzkiego. Miejscowa legenda łączy owe trzy korony z osobami trzech polskich królów, którzy mieli w różnych czasach odwiedzić to miasto. Jak każda legenda, tak i ta ma w sobie ziarno prawdy – bywali w Pabianicach nasi monarchowie – m.in. Władysław Jagiełło i Jan Sobieski. Zanim jednak „Lew Lechistanu” postanowił zawitać nad Dobrzynkę, władze miejskie już od dawna używały pieczęci z godłem Trzy Korony. Herb ten narzucił miastu ich właściciel, którym była instytucja kościelna – kapituła krakowska. Fakt ten miał miejsce przed 1552 r. (pierwsza znana pieczęć z tym herbem), być może w XIV stuleciu, równocześnie z nadaniem Pabianicom praw miejskich. W 1535 r. na pieczęci miejskiej Pabianic spotykamy 1 koronę, wyraźnie nawiązującą do herbu kapituły krakowskiej. Kiedy i w jakich okolicznościach insygnia królewskie stały się godłem krakowskich kanoników – nie ma w literaturze pełnej jasności. Być może herb ten pochodzi z Niemiec, z archidiecezji kolońskiej, której świętymi patronami byli Trzej Królowie znani z ewangelicznego opisu Bożego Narodzenia. Mógł on dotrzeć do grodu Kraka jeszcze w połowie XI w., wraz z arcybiskupem i opatem benedyktynów tynieckich Aaronem. Pojawiła się jednak i inna hipoteza na ten temat. Otóż owe trzy korony wystąpiły po raz pierwszy na pieczęci jednego z krakowskich biskupów – Jana Muskaty w końcu XIII w. (1296 r.). Był to biskup-polityk, głośny w swoich czasach wróg Łokietka i stronnik królów czeskich z rodu PrzemyślidówWacława II i III, nazywany przez swoich przeciwników politycznych „krwawym wilkiem”. Być może właśnie do planów politycznych Wacławów czeskich nawiązują owe trzy korony w herbie – symbole trzech królestw – Czech, Węgier i Polski, które na krótko zjednoczyli w swym ręku ci królowie czescy. Warto przy okazji wspomnieć, że to właśnie biskup Muskata uzyskał zgodę na założenie w dobrach kapituły miasta, późniejszych Pabianic. Z pieczęci biskupa godło przejęła kapituła, a następnie założone przez nią prywatne miasto, gdzie herb ten funkcjonuje do dziś.

PrzypisyEdytuj

  1. Uchwała nr XXIII/257/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci miasta Pabianice oraz zasad ich stosowania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. Nr BRAK, poz. 1157)