Hieronim (Jarosz) Łoski (ur. ok. 1487, zm. po 21 kwietnia 1527) – nieślubny syn księcia mazowieckiego Konrada III Rudego ze związku z Anną Łoską, najprawdopodobniej szlacheckiego pochodzenia[1].

ŻyciorysEdytuj

Od 1512 pełnił funkcję kapłana i altarzysty w kolegiacie św. Jana w Warszawie[2][3]. Przed 13 czerwca 1520 otrzymał po swej babce Zofii z Kuczborka dobra ziemskie w Kuczborku, które wraz z zapisanymi mu przez księcia Konrada Rudego stoma dukatami przekazał swojej matce Annie[4]. Prawdopodobnie po 1520 przeniósł się do Makowa, gdyż w dokumencie z 28 czerwca 1521 występuje jako altarzysta w tamtejszej parafii[5].

Przed 28 czerwca 1521 siostra Hieronima zapisała mu w testamencie ogród[6]. Przed 4 marca 1526 książę mazowiecki Janusz III zapisał Hieronimowi w testamencie pięć kop groszy z cła mostowego różańskiego[7]. W Różanie Hieronim pełnił również funkcję prowizora tamtejszego szpitala. 24 maja 1526 córka Konrada Rudego Anna mazowiecka potwierdziła nadanie księcia Janusza, zaś 21 kwietnia 1527 po wcieleniu Mazowsza w skład Korony Królestwa Polskiego, potwierdził je również król Polski Zygmunt I Stary. Jest to ostatnia wzmianka na temat Hieronima (Jarosza) Łoskiego[8]. Dalsze losy nieślubnego syna księcia Konrada nie są znane.

PrzypisyEdytuj

 1. K. Jasiński Rodowód Piastów mazowieckich, Poznań – Wrocław 1998, s. 193.
 2. P.A. Dmochowski, A. Sikorski, Nieznana nieślubna córka Konrada III Rudego, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. X (XXI), 2011, s. 54.
 3. J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, Kraków 2012, s. 496.
 4. J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, Kraków 2012, s. 496, 500.
 5. K. Jasiński Rodowód Piastów mazowieckich, Poznań – Wrocław 1998, s. 193, przyp. 929.
 6. J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, Kraków 2012, s. 501.
 7. K. Jasiński Rodowód Piastów mazowieckich, Poznań – Wrocław 1998, s. 191.
 8. J. Grabowski, Dynastia Piastów mazowieckich, Kraków 2012, s. 496–497.

BibliografiaEdytuj

 • Dmochowski P.A., Sikorski A., Nieznana nieślubna córka Konrada III Rudego, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. X (XXI), 2011, s. 54–55.
 • Grabowski J., Dynastia Piastów mazowieckich, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2012, ​ISBN 978-83-7730-066-4​, s. 496–501.
 • Jasiński K., Rodowód Piastów mazowieckich, Wydawnictwo Historyczne, Poznań – Wrocław 1998, ​ISBN 83-913563-0-2​, s. 191–194.