Władcy Mazowsza

(Przekierowano z Książęta mazowieccy)

Państwo Miecława (1037-1047)

edytuj
 
Państwo Miecława
Daty panowania Władca Uwagi
1037-1047 Miecław (Masław) W okresie połączonego z reakcją pogańską powstania ludowego po śmierci króla Mieszka II, Miecław objął władzę na Mazowszu ogłaszając się księciem

Księstwo Mazowieckie (zjednoczone do 1275)

edytuj

Księstwo zjednoczone

edytuj
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
(Kursywą oznaczono władztwa z innych dzielnic)
1138-1173 Bolesław IV Kędzierzawy syn Bolesława III Krzywoustego
1173-1186 Leszek syn Bolesława IV
1186-1194 Kazimierz II Sprawiedliwy syn Bolesława III Krzywoustego
1194-1200 Leszek I Biały syn Kazimierza II

współrządy z bratem, Konradem I

1194-1247 Konrad I mazowiecki syn Kazimierza II

współrządca z bratem Leszkiem I do 1200

1194-1200 Helena znojemska matka Leszka I i Konrada I Regentka
1233-1248 Bolesław I syn Konrada I
1247-1262 Siemowit I syn Konrada I
1262-1264 Perejesława halicka żona Siemowita I Regenci
Bolesław Pobożny
książę wielkopolski
1264-1275 Konrad II syn Siemowita I 1262-1274 w litewskiej niewoli, do 1275 współrządy z bratem w wyniku podziału w 1275 – książę czerski (PATRZ NIŻEJ)
1262-1275 Bolesław II syn Siemowita I do 1275 współrządy z bratem, w wyniku podziału w 1275 – książę płocki (PATRZ NIŻEJ)

Księstwo czerskie (1275-1294)

edytuj
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
(Kursywą oznaczono władztwa z innych dzielnic)
1275-1294 Konrad II syn Siemowita I

Księstwo płockie (1275-1294)

edytuj
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
(Kursywą oznaczono władztwa z innych dzielnic)
1274-1294 Bolesław II syn Siemowita I

Księstwo Mazowieckie (zjednoczone 1294-1310)

edytuj
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1294-1313 Bolesław II syn Siemowita I
 • w 1310 wydzielił synom dzielnice w Warszawie i Czersku, zostawił sobie księstwo płockie
od 1310/1313 Bolesław II wydzielił synom księstwo warszawie i księstwo czerskie zostawiając sobie do śmierci w 1313 – księstwo płockie
Siemowit II PATRZ NIŻEJ: Księstwo warszawskie
Trojden I PATRZ NIŻEJ: Księstwo czerskie
Wacław PATRZ NIŻEJ: Księstwo płockie

Księstwo warszawskie (1310-1313), Księstwo rawskie (1313-1345)

edytuj
 
Podział Mazowsza
(1313-1345) pomiędzy Siemowita II rawskiego, Trojdena I, Wacława płockiego
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1310-1345 Siemowit II syn Bolesława II
od 1345 księstwo podzielone między bratanków po Trojdenie I
Kazimierz I PATRZ NIŻEJ – Księstwo czerskie
Siemowit III PATRZ NIŻEJ – Księstwo czerskie
Bolesław III PATRZ NIŻEJ – Księstwo płockie

Księstwo czerskie (1310-1313), Księstwo warszawskie (1313-1355)

edytuj
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1310-1341 Trojden I syn Bolesława II
 • 1310-1313 – książę czerski,
 • od 1313 w wyniku nowego podziału książę warszawski i książę liwski
 • 1336-1340 regent w Płocku
1341-1349 Siemowit III syn Trojdena I do 1349 razem z bratem Kazimierzem I w Warszawie i Czersku
 • od 1345 razem z bratem Kazimierzem I – książę rawski,
 • od 1349 w wyniku podziału księstwa – książę czerski, książę liwski i książę rawski (PATRZ NIŻEJ)
1341-1349-1355 Kazimierz I syn Trojdena I do 1349 razem z bratem Siemowitem III
 • od 1345 razem z bratem Siemowitem III książę rawski
 • od 1349 w wyniku podziału księstwa – książę warszawski
 • od 1351 książę sochaczewski
 • od 1351 lennik Polski
1355 W 1355 po śmierci Kazimierza księstwo warszawskie przechodzi na Siemowita III (PATRZ NIŻEJ)

Księstwo płockie (1313-1351/1370)

edytuj
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1313-1336 Wacław syn Bolesława II,

od 1329 lennik czeski

1336-1351 Bolesław III syn Wacława,

do 1340 regencja stryjów,

od 1351 podział księstwa płockiego między Królestwo Polski, a pozostałych książąt mazowieckich
od 1370 prawny powrót księstwa płockiego do Mazowsza

Księstwo Mazowieckie (zjednoczone w latach 1370-1373/74)

edytuj
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1349-1381 Siemowit III syn Trojdena I
 • od 1349 w wyniku podziału księstwa – książę czerski, rawski i liwski
 • od 1351 w Gostyninie,
 • od 1351 lennik Królestwa Polskiego,
 • od 1352 zastawny książę Płocka,
 • od 1355 po śmierci brata Kazimierza I książę warszawski
 • od 1370 suwerenny książę Płocka
 • od 1370 w Zakroczymiu i Wiźnie,
 • 1373/4 – wydzielił synom dzielnice: książę rawskie (Siemowit IV) i księstwo warszawskie (Janusz I).
1373/4-1381 Siemowit IV syn Siemowita III, książę rawski (PATRZ NIŻEJ – Księstwo rawskie i księstwo płockie)
1373/4-1381 Janusz I syn Siemowita III, książę warszawski (PATRZ NIŻEJ – Księstwo warszawskie)
1381 Nowy podział księstwa pomiędzy synów

Księstwo rawskie i księstwo płockie (1381-1442)

edytuj
 
Podział Mazowsza
(1381-1426)
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1381-1426 Siemowit IV syn Siemowita III, od 1381 w wyniku podziału książę rawski i książę płocki (także Sochaczewski, gostyniński, płoński i Wiźnie)
1426-1427 Trojden II syn Siemowita IV współrządy z braćmi
1426-1434 Kazimierz II syn Siemowita IV współrządy z braćmi
1426-1434 Władysław I syn Siemowita IV współrządy z braćmi
 • od 1434 w wyniku podziału książę płocki (także na Płońsku i Zawkrzu) PATRZ NIŻEJ- Księstwo płockie
1426-1442 Siemowit V syn Siemowita IV współrządy z braćmi
 • od 1434 w wyniku podziału książę rawski (także gostyniński i sochaczewski}
1442-1459 Małgorzata raciborska żona Siemowita V oprawa wdowia na Gostyninie
od 1442 księstwo rawskie włączone do księstwa płockiego

Księstwo bełskie (1434-1442)

edytuj
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1434-1442 Kazimierz II syn Siemowita IV od 1434 w wyniku podziału książę bełski
od 1442 księstwo bełskie do włączone do księstwa płockiego

Księstwo płockie (1434-1462)

edytuj
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1434-1455 Władysław I syn Siemowita IV od 1434 w wyniku podziału książę płocki (także na Płońsku i Zawkrzu)
 • od 1435 książę wiski,
 • od 1442 po śmierci braci Kazimierz II i Siemowita Vksiążę bełski, książę rawski i książę sochaczewski
1455-1481 Anna oleśnicka żona Władysława I oprawa wdowia na Sochaczewie do 1476

1476-1481 na Kole i Mszczonowie

1455-1461 Siemowit VI syn Władysława I razem z bratem,
 • od 1459 książę gostyński
 • od 1459 pełnia władzy
1455-1462 Władysław II Władysława I razem z bratem do 1461,
 • od 1459 książę gostyński
1455-1459
1462
Paweł Giżycki biskup płocki Regent
od 1462 Gostynin, Rawa Mazowiecka i Bełz włączona do Królestwa Polskiego
Płock, Płońsk, Zawkrze, Wizna do księstwa warszawskiego (PATRZ NIŻEJ)

Księstwo warszawskie (1381-1471)

edytuj
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1381-1429 Janusz I syn Siemowita III, od 1381 w wyniku podziału książę warszawski (także na Nurze, Łomży, Liwie, Ciechanowie, Wyszogrodzie i Zakroczymiu),
1429-1454 Bolesław IV wnuk Janusza I, od 1436 samodzielnie, w latach 1440-1444 książę podlaski)
1429-1436 Anna Fiodorówna matka Bolesława IV Regentka
1454-1471 Kazimierz III syn Bolesława IV rządy wspólne braci,
 • 1462 – przejęcie części księstwa płockiego (Płocka, Płońska, Zawkrza, Wizny)
 • 1471 – nowy podział księstwa (PATRZ NIŻEJ)
1454-1471 Konrad III Rudy syn Bolesława IV
1454-1471 Bolesław V syn Bolesława IV
1455-1471
pogrobowiec
Janusz II syn Bolesława IV
1454-1462 Barbara Olelkówna żona Bolesława IV Regenci
Paweł Giżycki biskup płocki
1471 nowy podział księstwa

Księstwo płockie (1471-1495)

edytuj
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1471-1475 Kazimierz III syn Bolesława IV 1471 – w wyniku podziału ziemi pomiędzy braćmi książę płocki (także w Wiźnie, Wyszogrodzie, Płońsku i Zawkrzu)
 • od 1471 świecki (administrator) diecezji płockiej
 • 1474 rezygnacja z Wyszogrodu
 • 1475 abdykacja
 • 1475-1480 biskup płocki
1475-1495 Janusz II syn Bolesława IV 1471 – w wyniku podziału ziemi pomiędzy braćmi książę na Ciechanowie i Łomży,
od 1495 księstwo płockie włączone do Królestwa Polskiego

Księstwo warszawskie (1471-1488)

edytuj
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1471-1488 Bolesław V syn Bolesława IV 1471 – w wyniku podziału ziemi pomiędzy braćmi książę książę warszawski i książę nurski
od 1488 księstwo warszawskie i księstwo nurskie do księstwa czerskiego

Księstwo czerskie (1471-1495)

edytuj
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1471-1495 Konrad III Rudy syn Bolesława IV 1471 – w wyniku podziału książę czerski i książę liwski
 • 1474-1495 książę w Wyszogrodzie
 • od 1484 książę w Zakroczymiu,
 • od 1488 książę warszawski i książę nurski i książę całego Mazowsza (poza)
 • Od śmierci Janusza II w 1495 – jedyny książę na Mazowszu – PATRZ NIŻEJ

Księstwo Mazowieckie (zjednoczone 1495-1526)

edytuj
Daty panowania Władca Pokrewieństwo Uwagi
1495-1503 Konrad III Rudy syn Bolesława IV
 • Od śmierci Janusza II w 1495 – jedyny książę na Mazowszu
1503-1524 Stanisław syn Konrada III rządy wspólne braci, 1524-1526 rządy samodzielne Janusza III
1503-1526 Janusz III syn Konrada III
1503-1518 Anna Radziwiłłówna matka Stanisława i Janusza III regentka
1526 Anna mazowiecka siostra Stanisława i Janusza III
1526 inkorporacja księstwa mazowieckiego do Korony Królestwa Polskiego

Uwaga! Daty w wielu przypadkach są tylko orientacyjne. Uwzględniono te księstwa, nad którymi panowali odrębni książęta. Również przynależność niektórych ziem do poszczególnych Piastów może być dyskusyjna.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Kwestia sporna wśród historyków.

Bibliografia

edytuj