Hinrich Lohse

zbrodniarz hitlerowski
Hinrich Lohse

Hinrich Lohse (ur. 2 września 1896, zm. 25 lutego 1964) – niemiecki zbrodniarz wojenny, Główny Komisarz w Komisariacie Rzeszy Wschód podczas II wojny światowej oraz SA-Gruppenführer.[1]

Urodził się w Szlezwiku-Holsztynie, w miejscowości Mühlenbarbek. Ukończył studia handlowe i następnie pracował jako urzędnik bankowy. Walczył podczas I wojny światowej. W 1925 Lohse został gauleiterem NSDAP w Szlezwiku-Holsztynie, a w 1928 wybrano go do pruskiego Landtagu. W 1932 został wybrany posłem Reichstagu. W 1933 stał się także członkiem pruskiej Rady Stanu. Członek SA, w 1934 uzyskał stopień SA-Gruppenführera.

Po ataku III Rzeszy na ZSRR w czerwcu 1941, Lohse został powołany na stanowisko Głównego Komisarza Rzeszy w Komisariacie Ostland utworzonym z okupowanych ziem państw bałtyckich oraz części ZSRR. W związku z tym od 1941 do 1944 zarządzał Litwą, Łotwą, Estonią) oraz częścią Białorusi - siedzibę miał w Rydze. Lohse jest odpowiedzialny za utworzenie żydowskich dzielnic w bałtyckich miastach (m.in. getta w Rydze) oraz przeprowadzenie eksterminacji Żydów zamieszkujących Ostland. Część z nich została zamordowana przez specjalne oddziały SD (tzw. Einsatzgruppen), a reszta zamknięta w gettach. Wydał zarządzenia, by Żydzi otrzymywali minimalne przydziały żywnościowe. Podczas likwidacji gett Lohse popierał decyzję o likwidacji wszystkich Żydów, nawet tych, którzy pracowali w fabrykach Wehrmachtu. Oprócz tego ponosił współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione na nieżydowskich obywatelach państw bałtyckich i ZSRR, zamieszkujących Komisariat Ostland, zwłaszcza jeśli chodzi o ich deportacje do pracy w Niemczech, grabienie ludności cywilnej i stosowanie masowych represji w celu zwalczania partyzantki.

Lohse został aresztowany w 1945. W 1948 skazano go na 10 lat pozbawienia wolności, lecz zwolniony został już w 1951 z przyczyn zdrowotnych. Emerytura, jaką otrzymywał od rządu kraju związkowego Szlezwiku-Holsztyna została wycofana na skutek interwencji władz państwowych RFN. Jednak powodem tego były nie zbrodnie wojenne Lohsego, lecz uznanie go za wroga demokracji, w trakcie gdy prowadził działalność polityczną w Szlezwiku-Holsztynie.

PrzypisyEdytuj

  1. Angrick, Andrej; Klein, Peter (2012). The 'Final Solution' in Riga: Exploitation and Annihilation, 1941-1944. Berghahn Books, 2012. ​ISBN 0-85745-601-6​.