Hydrofobizacja

Hydrofobizacja - proces nadawania powierzchniom lub całym przestrzeniom (strukturom wewnętrznym) materiałów hydrofilowych własności hydrofobowych tj. odpychania wody. Hydrofobizację przeprowadza się w celu zapobiegania wnikaniu wody w głąb struktury materiałów.

Miarą skuteczności hydrofobizacji jest zwilżalność zabezpieczonej powierzchni (lub całej struktury wewnętrznej). Podłoża gorzej zabezpieczone łatwiej i szybciej wchłaniają wodę.

Hydrofobizacji poddaje się wiele materiałów:

  • metale - aby zapobiegać ich korozji
  • tkaniny, skóry, drewno - aby zapobiegać przenikaniu wody do wnętrz, które chronią
  • beton, cegły i inne materiały budowlane - aby zapobiegać zawilgacaniu i gniciu budowli.
  • grunty - aby zapobiegać ich nasiąkaniu i rozmiękaniu, jak również wysadzinowości (jako metoda geoinżynierii).
  • szyby (np. szyby w niektórych modelach samochodów, tzw. szyby hydrofobowe) - aby poprawić widoczność w czasie deszczu przez łatwiejsze odprowadzanie wody z powierzchni szyb. Skorzystanie w tym przypadku z usługi hydrofobizacji jest, ze względu na poprawę bezpieczeństwa jazdy, wspierane przez działania firm ubezpieczeniowych[1].


Hydrofobizację przeprowadza się na wiele różnych sposobów. Są to m.in:

  • malowanie, czyli pokrywanie ich powierzchni specjalnymi warstwami farb lub lakierów
  • naklejanie na te powierzchnie folii wykonanych z hydrofobowych tworzyw sztucznych
  • impregnacja - która polega na wprowadzeniu do powierzchniowej warstwy materiału lub całej jego struktury wewnętrznej substancji hydrofobowych bez nakładania na tę powierzchnię dodatkowych warstw
  • bezpośrednia modyfikacja samych powierzchni np: poprzez powierzchniowe topienie, szlifowanie, pasywowanie materiałów.

PrzypisyEdytuj