Folia

bardzo cienka blacha, zwykle wytwarzana przez młotkowanie lub walcowanie

Folia – materiał wykonany najczęściej z metalu nieżelaznego lub z tworzywa sztucznego, o grubości do 2 mm (do wyrobu np. opakowań).

Folia aluminiowa i plastikowa

Folie z tworzyw sztucznych edytuj

Produkcja edytuj

Folie z tworzyw sztucznych najczęściej wytwarza się metodą:

  • wytłaczania rękawa z rozdmuchem: roztopione tworzywo wytłaczane jest przez kolistą szczelinę, a ciśnienie powietrza nadaje mu postać rękawa;
  • wylewania, czyli wytłaczania płaskoszczelinowego: roztopione tworzywo wytłaczane jest przez płaską dyszę i wylewane na chłodzony cylinder.

Folie mogą być jedno- lub wielowarstwowe. W tym drugim przypadku folia składa się z warstw z różnych tworzyw, dzięki czemu folia łączy cechy materiałów składowych. Mogą też wystąpić folie z tworzyw sztucznych, łączone z papierem lub z folią aluminiową.

Tworzywa używane do produkcji folii edytuj

Rozciąganie edytuj

Folie z tworzyw sztucznych często rozciąga się jednoosiowo, tzw. orientacja jednoosiowa (oznaczane skrótem O) lub dwuosiowo, tzw. orientacja dwuosiowa (oznaczane skrótem OB). Rozciąganie odbywa się w podwyższonej temperaturze, poniżej temperatury mięknienia. Folie orientowane, po podgrzaniu, obkurczają się w kierunku orientacji. Właściwość ta wykorzystywana jest np. do opakowywania. Aby folia orientowana utraciła własności termokurczliwe, podgrzewa się ją po orientacji do temperatury pomiędzy temperaturą orientacji a temperaturą mięknienia.

Drukowanie edytuj

Folie z tworzyw sztucznych można używać jako podłoży drukowych. W tym celu zwiększa się energię powierzchniową folii za pomocą różnych metod aktywacji folii z tworzyw sztucznych.

Foliowanie edytuj

Folie z tworzyw sztucznych używane są do uszlachetniania druku przez jego foliowanie.

Bibliografia edytuj

  • Folie poliolefinowe jako podłoża drukowe, H.Czichon, M.Czichon w: miesięcznik Świat Druku, 10/2007
  • Leksykon naukowo-techniczny ISBN 83-204-0967-5 (tom 1)