Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

instytut naukowo-badawczy Polskiej Akademii Nauk

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, który prowadzi badania podstawowe i aplikacyjne oraz kształci kadry naukowe w dziedzinach takich jak: mechanika, inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika (w tym akustyka), informatyka, budownictwo i mechanika konstrukcji. Instytut mieści się w Warszawie przy ul. Pawińskiego 5B[1][2].

Początki edytuj

Historia IPPT PAN sięga 1952, kiedy to Sekretariat Naukowy PAN powołał pierwszą Radę Naukową, a następnie podjął uchwałę o utworzeniu IPPT PAN (rok założenia 1953). Zespoły kierowane przez profesorów Wacława Olszaka, Janusza Groszkowskiego, Ignacego Maleckiego i Aleksandra Krupkowskiego od początku miały autorytet w kraju i za granicą, wynikający z wniesionego przez nich dorobku naukowego oraz wkładu w tworzenie po wojnie przemysłu i budownictwa[3].

Siedziba edytuj

Do 1958 IPPT PAN mieścił się w Pałacu Staszica w Warszawie. W latach 1959–2009 jego siedzibą była część budynku NBP przy ulicy Świętokrzyskiej 21. Obecnie Instytut mieści się przy ulicy Adolfa Pawińskiego 5B[4].

Priorytety badawcze edytuj

Obecnie prowadzone badania koncentrują się na następujących obszarach nauki[5]:

 • nowoczesne materiały i konstrukcje – tj. m.in. termomechanika stopów z pamięcią kształtu, hydrodynamika tworzenia nanowłókien w polu elektrycznym, analiza zachowania się materiałów w warunkach ekstremalnych, modelowanie naprężeń w półprzewodnikach w nanoskali;
 • modelowanie i diagnostyka w zastosowaniach medycznych – badania ultradźwiękowe tkanek biologicznych i narządów człowieka, biotechnologie skierowane na medycynę, analiza cyfrowych obrazów medycznych;
 • metody informatyczne, analiza i optymalizacja, badania materiałów inteligentnych, sterowanie i dynamika układów transportowych;
 • inżynieria środowiska i energetyka odnawialna;
 • konstrukcje adaptacyjne, konstrukcje samosterujące, robotyka, autodiagnostyka i monitoring konstrukcji.

Współpraca edytuj

Wśród partnerów IPPT PAN są m.in.: Ferroperm, United States Steel Corporation, Pratt&Whitney Canada, PKN Orlen S.A., WSK „PZL Świdnik” S.A., Echo-Son S.A., Sonomed sp. z o.o., WSK „PZL Rzeszów” S.A., General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o., KGHM Ecoren S.A., EADS, FIAT S.p.A., TRW Engine Components (Langfang) Co. i inne. Przejawem współpracy z europejskimi ośrodkami naukowo-badawczymi jest realizacja wielu projektów badawczych w ramach programów UE. Jednym z wiodących projektów 6PR była sieć Doskonałości: Nowoczesne Materiały Wieloskładnikowe o Podwyższonej Trwałości i Niezawodności (KMM-NoE), koordynowana przez IPPT PAN. Jej kontynuacją jest Europejski Instytut Wirtualny KMM-VIN AISBL, będący przykładem międzynarodowego oddziaływania IPPT PAN[6][7].

Kształcenie kadry edytuj

Jednym z głównych zadań IPPT PAN, obok prowadzenia badań naukowych jest kształcenie kadry naukowej. Obecnie w IPPT PAN znajdują się dwie szkoły doktorskie: Szkoła Doktorska IPPT PAN oraz Szkoła Doktorska TIB PAN[8].

Uprawnienia Instytutu do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach[9]:

 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • inżynieria biomedyczna (tylko doktoraty)

Pracownicy Instytutu edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Pracownicy Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Przypisy edytuj

 1. IPPT PAN – O Instytucie – Kim jesteśmy. ippt.pan.pl. [dostęp 2024-03-19].
 2. IPPT PAN – O Instytucie – Misja. ippt.pan.pl. [dostęp 2024-03-19].
 3. IPPT PAN – O Instytucie – Historia – Tak powstawaliśmy. ippt.pan.pl. [dostęp 2024-03-19].
 4. IPPT PAN – O Instytucie – Siedziba. ippt.pan.pl. [dostęp 2024-03-19].
 5. IPPT PAN – Działalność naukowa – Badania. ippt.pan.pl. [dostęp 2024-03-19].
 6. IPPT PAN – Działalność naukowa – Badania. ippt.pan.pl. [dostęp 2024-03-19].
 7. IPPT PAN – Działalność naukowa – Współpraca naukowa. ippt.pan.pl. [dostęp 2024-03-19].
 8. IPPT PAN – Działalność naukowa – Kształcenie doktorantów. ippt.pan.pl. [dostęp 2023-03-03].
 9. IPPT PAN – O Instytucie – Akty prawne. ippt.pan.pl. [dostęp 2024-03-19].

Linki zewnętrzne edytuj