Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

instytut naukowo-badawczy Polskiej Akademii Nauk

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, który prowadzi badania podstawowe i aplikacyjne oraz kształci kadry naukowe w dziedzinach takich jak: mechanika, inżynieria materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika (w tym akustyka), informatyka, budownictwo i mechanika konstrukcji. Instytut mieści się w Warszawie przy ul. Pawińskiego 5B (dawniej przy ul. Świętokrzyskiej 21).

PoczątkiEdytuj

Historia IPPT PAN sięga 1952, kiedy to Sekretariat Naukowy PAN powołał pierwszą Radę Naukową, a następnie podjął uchwałę o utworzeniu IPPT PAN. Zespoły kierowane przez profesorów Wacława Olszaka, Janusza Groszkowskiego, Ignacego Maleckiego i Aleksandra Krupkowskiego od początku miały autorytet w kraju i za granicą, wynikający z wniesionego przez nich dorobku naukowego oraz wkładu w tworzenie po wojnie przemysłu i budownictwa.

Priorytety badawczeEdytuj

Obecnie prowadzone badania koncentrują się na następujących obszarach nauki:

  • nowoczesne materiały i konstrukcje – tj. m.in. termomechanika stopów z pamięcią kształtu, hydrodynamika tworzenia nanowłókien w polu elektrycznym, analiza zachowania się materiałów w warunkach ekstremalnych, modelowanie naprężeń w półprzewodnikach w nanoskali;
  • modelowanie i diagnostyka w zastosowaniach medycznych – badania ultradźwiękowe tkanek biologicznych i narządów człowieka, biotechnologie skierowane na medycynę, analiza cyfrowych obrazów medycznych;
  • metody informatyczne, analiza i optymalizacja, badania materiałów inteligentnych, sterowanie i dynamika układów transportowych;
  • inżynieria środowiska i energetyka odnawialna;
  • konstrukcje adaptacyjne, konstrukcje samosterujące, robotyka, autodiagnostyka i monitoring konstrukcji.

WspółpracaEdytuj

Wśród partnerów IPPT PAN są m.in.: Ferroperm, United States Steel Corporation, Pratt&Whitney Canada, PKN Orlen S.A., WSK „PZL Świdnik” S.A., Echo-Son S.A., Sonomed sp. z o.o., WSK „PZL Rzeszów” S.A., General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o., KGHM Ecoren S.A., EADS, FIAT S.p.A., TRW Engine Components (Langfang) Co. i inne. Przejawem współpracy z europejskimi ośrodkami naukowo-badawczymi jest realizacja wielu projektów badawczych w ramach programów UE. Jednym z wiodących projektów 6PR była sieć Doskonałości: Nowoczesne Materiały Wieloskładnikowe o Podwyższonej Trwałości i Niezawodności (KMM-NoE), koordynowana przez IPPT PAN. Jej kontynuacją jest Europejski Instytut Wirtualny KMM-VIN AISBL, będący przykładem międzynarodowego oddziaływania IPPT PAN.

Kształcenie kadryEdytuj

Jednym z głównych zadań IPPT PAN, obok prowadzenia badań naukowych jest kształcenie kadry naukowej. W latach 1968–2008 Studium Doktoranckie IPPT PAN ukończyło 658 osób i otrzymało stopień doktora nauk technicznych. Instytut nadał 217 osobom stopień doktora habilitowanego. Od początku istnienia IPPT PAN pracowało w nim 130 profesorów, z których 27 uhonorowano członkostwem Polskiej Akademii Nauk.

SiedzibaEdytuj

Do 1958 IPPT PAN mieścił się w Pałacu Staszica w Warszawie. W latach 1959–2009 jego siedzibą była część budynku NBP przy ulicy Świętokrzyskiej 21. Obecnie Instytut mieści się przy ulicy Adolfa Pawińskiego 5B.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj