Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych jest jednym z instytutów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

HistoriaEdytuj

Instytut powstał w 1962 roku jako interdyscyplinarne Studium Afrykanistyczne, które zostało przekształcone w Instytut Afrykanistyczny. W 1977 r stał się on częścią nowo utworzonego WGiSR UW i przyjął nazwę Instytut Krajów Rozwijających się, a od 2006 roku – Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych.

ISRiG jest w Polsce pionierską instytucją, w której zapoczątkowano nauczanie, badania oraz gromadzenie literatury na temat krajów rozwijających się. Ważnym elementem działalności Instytutu jest także współpraca z zagranicznymi uczelniami i badania terenowe prowadzone przede wszystkim w krajach słabiej rozwiniętych.

Obecnie ISRiG jest unikatowym w skali kraju ośrodkiem naukowym zajmującym się problematyką krajów rozwijających się, a jego cechą wyróżniającą jest interdyscyplinarność prowadzonych badań. Instytut skupia geografów, ekonomistów, etnologów, historyków, socjologów oraz specjalistów z dziedziny nauk politycznych i stosunków międzynarodowych.

Działalność ISRiGEdytuj

Oprócz działalności dydaktycznej, pracownicy IKR prowadzą także własne, indywidualne i zespołowe, badania terenowe i uczestniczą w wielodyscyplinarnych programach badawczych w Europie i krajach rozwijających się.

Instytut od wielu lat działa jako forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców z różnych ośrodków badawczych, dając osobom zainteresowanym problematyką rozwojową możliwość nawiązania ciekawych kontaktów. Kilka razy w miesiącu organizowane są otwarte seminaria, podczas których prezentowane są wyniki badań pracowników Instytutu, a także naukowców z różnych Wydziałów UW.

W Instytucie od 1998 r organizowana jest co roku ogólnopolska Konferencja Młodych Badaczy. W konferencji mogą brać udział studenci studiów magisterskich, doktoranckich oraz młodzi doktorzy, a teksty wygłoszonych referatów publikowane są w materiałach pokonferencyjnych.

Dzięki wieloletniej współpracy z zagranicznymi uczelniami oraz UNESCO, w Instytucie odbywają staże naukowe i badawcze stypendyści z krajów rozwijających się, m.in. z Nigerii, Ghany, Kenii, Gabonu, Botswany, Madagaskaru.

W ostatnich latach pracownicy ISRiG przygotowywali ekspertyzy na zlecenie m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Sejmu i Senatu.

Linki zewnętrzneEdytuj