Izoterma (fizyka)

Izoterma (z gr. ἴσος „równy” i θέρμη „ciepło”) to dowolna zależność właściwości układu fizycznego otrzymana przy stałej temperaturze, przykładem izotermy jest izoterma adsorpcji. Nazwą tą określa się również wykres takiej zależności.

Rodzina izoterm gazu doskonałego

Przykładem izotermy jest krzywa przedstawiająca zależność ciśnienia od objętości gazu dla ustalonej temperatury czyli przemiany izotermicznej.