Ján Sabol

słowacki językoznawca

Ján Sabol (ur. 25 stycznia 1939 w miejscowości Sokoľ[1]) – słowacki językoznawca. Zajmuje się fonetyką, fonologią, morfonologią i morfologią literackiej słowacczyzny, stylistyką, wersologią, językoznawstwem ogólnym i lingwistyką matematyczną[1]. Piastuje stanowisko profesora na Uniwersytecie Preszowskim[2].

Ján Sabol
Data i miejsce urodzenia 25 stycznia 1939
Sokoľ
Zawód, zajęcie językoznawca
Narodowość słowacka

Jego dorobek obejmuje dziesiątki prac naukowych, monografii, podręczników, artykułów fachowych i innych publikacji[3]. Jest twórcą syntetycznej teorii fonologii[3].

W 1956 r. zdał maturę w gimnazjum w Koszycach[2]. W latach 1956–1959 studiował na Wydziale Filozoficznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Preszowie[1]. W okresie 1959–1962 studiował język słowacki i rosyjski na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu P.J. Szafaryka w Preszowie, gdzie został zatrudniony w 1962 r.[2]. W 1969 r. obronił „mały doktorat” (PhDr.), w 1980 r. uzyskał stopień kandydata nauk, a w 1991 r. stopień doktora nauk[1]. W 1992 r. został mianowany profesorem[1].

Wybrana twórczośćEdytuj

 • Voľný verš v súčasnej slovenskej poézii. Genéza a charakteristika (współautorstwo, 1968)
 • Základy exaktného rozboru verša (współautorstwo, 1970)
 • Prozodická sústava slovenčiny (1977)
 • Základy akustickej fonetiky (współautorstwo, 1978, 1979, 1986)
 • Fonetika a fonológia. Metódy fonologického rozboru (1982, 1988)
 • Teória literatúry. Základy slovenskej verzológie (1983, 1988)
 • Štatistika. Exaktné metódy v jazykovede a v literárnej vede (współautorstwo, 1986)
 • Súčasný slovenský jazyk. Cvičenia zo syntaxe (współautorstwo, 1988, 1993)
 • Kapitoly zo všeobecnej jazykovedy (1988)
 • Kultúra hovoreného slova (współautorstwo, 1990)
 • Syntetická fonologická teória (1989)
 • Fonetika a fonológia (współautorstwo, 1989)
 • Komunikačný štatút prízvuku v spisovnej slovenčine (współautorstwo, 1994)
 • Akustický signál – semióza – komunikácia (współautorstwo, 2002)

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e Jozef Mistrík: Encyklopédia jazykovedy. Wyd. 1. Bratysława: Obzor, 1993, s. 375. ISBN 80-215-0250-9. OCLC 29200758. (słow.)
 2. a b c Ján Sabol – Životopis autora, Literárne informačné centrum [dostęp 2019-11-25] (słow.).
 3. a b Jazykovedec Ján Sabol jubiluje, Korzár SME [dostęp 2019-11-25] (słow.).

Linki zewnętrzneEdytuj