Lingwistyka matematyczna

Językoznawstwo
Lingwistyka ogólna
Gramatyka
Fonetyka
Fonologia
Morfologia
Słownictwo (leksyka)
Semiotyka
Składnia (syntaktyka)
Semantyka
Semantyka leksykalna
Semantyka statystyczna
Semantyka strukturalna
Semantyka prototypu
Pragmatyka
Lingwistyka stosowana
Psycholingwistyka
Socjolingwistyka
Etnolingwistyka
Antropolingwistyka
Neurolingwistyka
Lingwistyka generatywna
Lingwistyka kognitywna
Lingwistyka komputerowa
Lingwistyka matematyczna
Lingwistyka synchroniczna
Lingwistyka diachroniczna
Lingwistyka historyczno-porównawcza
Metoda porównawcza
Etymologia
Stylistyka
Lingwistyka korpusowa
Kultura języka (normatywistyka)
Historia językoznawstwa
Deskryptywizm (opisowość)
Normatywizm (preskryptywizm)

Lingwistyka matematyczna – dział językoznawstwa, w którym do badania języków stosuje się metody matematyczne, podzielony na dwa kierunki: syntetyczny i analityczny. Kierunek syntetyczny zajmuje się badaniem różnych typów gramatyk, a kierunek analityczny bada różne typy gramatyk formalnych (związany z informatyką).

BibliografiaEdytuj

  • Gabriel Altmann: Mathematische Linguistik. In: Walter A. Koch (Hrsg.): Perspektiven der Linguistik. Kröner, Stuttgart 1973, S. 208-232.
  • R.G. Piotrowski, K.B. Bektaev, A.A. Piotrowskaja: Mathematische Linguistik. Übersetzt von A. Falk. Brockmeyer, Bochum 1985. ​ISBN 3-88339-453-X
  • R. Piotrowski, M. Lesohin, K. Lukjanenkov: Introduction of Elements of Mathematics to Linguistics. Brockmeyer, Bochum 1990. ​ISBN 3-88339-833-0
  • Barbara H. Partee, Alice ter Meulen, Robert E. Wall: Mathematical Methods in Linguistics. Kluwer 1993, ​ISBN 90-277-2245-5​.