Józef Remigian Potulicki

wojewoda czernihowski

Józef Remigian Potulicki herbu Grzymała (ur. w Więcborku około 1695, zm. 24 października 1734, pochowany w Gdańsku) – wojewoda czernihowski.

Józef Remigian Potulicki
Herb
Grzymała
Data i miejsce urodzenia

1695
Więcbork

Data śmierci

24 października 1734

Ojciec

Adam Wawrzyniec Potulicki

Matka

Małgorzata z Czapskich

Żona

1 żona: Zofia z Działyńskich, 2 żona: Marianna Teresa z Tarłów.

Dzieci

Aleksander Hilary, Wiktoria i Ewa Małgorzata

Odznaczenia
Order Orła Białego

Jedyny syn Adama Wawrzyńca Potulickiego i Małgorzaty z Czapskich. Od 1723 starosta borzechowski. Poseł w 1724 roku, poseł z województwa pomorskiego na sejm 1730 roku[1]. W 1729 otrzymał starostwo mławskie. W 1732 nominowany wojewodą czernihowskim. W czasie bezkrólewia po śmierci Augusta II w 1733 r. był konsekwentnie związany ze stronnictwem saskim i popierał kandydaturę elektora Fryderyka Augusta w jego staraniach o koronę polską. Założyciel z Królem Augustem II Mocnym Bractwa Strzeleckiego w Więcborku 16 października 1732 r., gdzie miał ród Potulickich z Więcborka oraz sam Józef Remigian Potulicki swoją siedzibę zamkową, będąc zarazem właścicielem Więcborka. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 27 kwietnia 1733 roku na sejmie konwokacyjnym[2]. W czasie elekcji w 1733 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[3], jako deputat z Senatu podpisał pacta conventa Augusta III Sasa[4]. W 1734 roku odznaczony Orderem Orła Białego.

Od 1723 żonaty z Zofią Działyńską, córką starosty kiszewskiego Stanisława Samuela Działyńskiego. Miał z nią troje dzieci: Aleksandra Hilarego, Wiktorię i Ewę Małgorzatę. Po śmierci Zofii w 1730 ożenił się ponownie z Marianną Teresą z Tarłów, wdową po Jakubie Przebendowskim.

Przypisy

edytuj
  1. Teka Gabryela Junoszy Podoskiego, t. IV, Poznań 1856, s. 21.
  2. Konfederacya generalna omnium ordinum Regni et Magni Ducatus Lithuaniae na konwokacyi generalney Warszawskiej uchwalona [...] 27 (słow. [...] kwietnia [...] 1733, s. 33.
  3. Porządek na Seymie Walnym elekcyi między Warszawą a Wolą dnia 25 Sierpnia roku Pańskiego 1733 postanowiony, s. 2.
  4. Volumina Legum, t. VI, Petersburg 1860, s. 309.