Wojewodowie czernihowscy

urzędnicy senatorscy I Rzeczypospolitej