Ludwik Wilga

Ludwik Wilga herbu Bończa (zm. 1797) – wojewoda czernihowski 1783-1786, ostatni starosta grabowiecki[1]w latach 1757-1796[2], rotmistrz Kawalerii Narodowej.

Ludwik Wilga
Herb
Bończa
Rodzina

Wilgowie herbu Bończa

Data śmierci

1797

Żona

Marianna Potocka h. Pilawa Złota

Odznaczenia
Order Orła Białego Order Świętego Stanisława (Rzeczpospolita Obojga Narodów)

Poseł na sejm 1762 roku z województwa bełskiego[3]. W 1764 roku podpisał elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego z województwa bełskiego[4]. Był członkiem konfederacji Sejmu Czteroletniego[5]. Poseł na sejm 1766 roku z województwa bełskiego[6].

W 1783 odznaczony Orderem Orła Białego, w 1778 odznaczony Orderem Świętego Stanisława.

Jego żoną była Marianna Potocka h. Pilawa Złota, córka starosty lwowskiego Joachima Potockiego i Ewy z Kaniewskich[7].

PrzypisyEdytuj

  1. Grabowiec 12, os., prz. mko, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. II: Derenek – Gżack, Warszawa 1881, s. 777., s. 777.
  2. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Gmiterek i Ryszard Szczygieł. Kórnik 1992, s. 275.
  3. Wiesław Bondyra, Chronologia sejmików bełskich w czasach saskich (1697-1763), w: Res Historica, z. 7, 1999, s. 1467
  4. Akt elekcyi Roku Tysiąć Siedemset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 80.
  5. Kalendarzyk narodowy y obcy na rok ... 1792. ..., Warszawa 1791, s. 310.
  6. Dyaryusz Seymu Walnego Ordynaryinego Odprawionego w Warszawie Roku 1766, [b.n.s]
  7. Hanna Dymnicka-Wołoszyńska: Potocki Joachim h. Pilawa (zm. 1764). W: Polski Słownik Biograficzny. T. XXVIII/1, zeszyt 116. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk — Łódź : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984, s. 49—50.

BibliografiaEdytuj

  • Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705-2008. 2008.