Otwórz menu główne

Józef Wołczański

Ten artykuł dotyczy duchownego i historyka Kościoła katolickiego. Zobacz też: Józef (Wołczański) - biskup prawosławny.

Józef Wołczański (ur. 1959 r. w Rymanowie) – duchowny katolicki, teolog, historyk, profesor.

1 stycznia 1991 r. uzyskał doktorat w zakresie nauk teologicznych o specjalności: nauki teologiczne za pracę Ksiądz Szczepan Szydelski (1872-1967) - polityk i działacz społeczny, na wydziale teologii KUL. Habilitował się w 22 grudnia 2003 r. na Wydziale Historii Kościoła, Papieskiej Akademii Teologicznej uzyskując tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych, specjalność: historia.

Profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Historii Kościoła XIX i XX wieku na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Publikacje i redakcje książekEdytuj

  • Józef Wołczański „Ksiądz Szczepan Szydelski (1872 – 1967) – polityk i działacz społeczny”, Kraków 1992;
  • Józef Wołczański „Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918 –1939” Kraków 2002;
  • S. Bizuń „Historia krzyżem znaczona: wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939–1945” - oprac., wstęp, przypisy i indeksy oraz wybór aneksów i fotografii J. Wołczański, Lublin 1993;
  • J. Anczarski „Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej: 1939 – 1946” - oprac., wstęp, przypisy i indeksy oraz wybór aneksów i fotografii J. Wołczański, Lwów-Kraków 1998;
  • T. Skalski „Terror i cierpienie: Kościół katolicki na Ukrainie 1900 – 1932: wspomnienia” - oprac., wstęp, przypisy i indeksy oraz wybór aneksów i fotografii J. Wołczański, Lublin 1995;
  • „Zostaje tylko pamięć…: listy z łagrów 1947 – 1953” oprac., wstęp, przypisy i indeksy oraz wybór aneksów i fotografii J. Wołczański, Lwów-Kraków 1998;
  • „Pasterz i twierdza: księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Olszańskiemu ordynarius”, pod red. J. Wołczańskiego, Lwów-Kraków 2001.
  • Józef Wołczański „Eksterminacja Narodu Polskiego i Kościoła Rzymskokatolickiego przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945”, Kraków 2005, ​ISBN 83-916412-2-8
  • Józef Wołczański „Między zagładą a przetrwaniem”, Kraków 2005, ​ISBN 83-916412-3-6​, ISSN 1508-6313.

BibliografiaEdytuj