Język obcy

Język obcy – język nieużywany w danym kraju lub na danym terenie, nabyty najczęściej w procesie świadomego uczenia się. Nauka języka obcego stanowi element programu nauczania w systemach oświatowych większości krajów świata. W niektórych krajach obowiązkowym językiem obcym jest język angielski, w innych panuje pod tym względem większa dowolność. W Europie w 13 krajach angielski jest przedmiotem obowiązkowym, uczy się go 90% uczniów.

Nauka języka obcego

Nauka języka obcego w polskim systemie szkolnictwaEdytuj

Zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązkowym przedmiotem jest „język obcy nowożytny”. W VIII klasie szkoły podstawowej przewidziany jest egzamin sprawdzający umiejętności w ramach tego przedmiotu[1].

Znajomość języków obcych i ich wykorzystywanie na co dzień ułatwia komunikowanie się, ma także wpływ na wysokość wynagrodzenia[2].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj