Języki zachodnioromańskie

Języki zachodnioromańskie – jedna z trzech grup języków romańskich (obok wschodnio- i południoworomańskich). Posługuje się nimi ok. 720 mln ludzi na niemal wszystkich kontynentach – głównie w Europie zachodniej i na obszarach pokolonialnych w Afryce i Ameryce Południowej oraz Środkowej.

Języki zachodnioromańskie zaznaczono kolorem ciemnozielonym
Języki i dialekty Francji

Najpopularniejsze języki zaliczane do tej grupy: