Jacek Migasiński (ur. w 1946) – polski filozof, specjalizujący się w historii filozofii nieanalitycznej, dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktorat uzyskał w 1978 roku na podstawie pracy pt. "U podstaw spirytualistycznej ontologii Louisa Lavelle’a", zaś habilitował się w 1997 roku na podstawie pracy pt. W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku. W 2002 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku jest dziekanem Wydziału Filozofii i Socjologii UW.[1]

Jacek Migasiński był promotorem siedmiu prac doktorskich i habilitacyjnych oraz recenzentem 16 prac doktorskich i habilitacyjnych. Jest również Przewodniczącym Rady Programowej pisma naukowego „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej[2] oraz jednym z redaktorów pisma „Przegląd Filozoficzno-Literacki[3]. Jacek Migasiński jest tutorem Akademii »Artes Liberales«[4].

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Louis Althusser. Lenin i filozofia (tłumacz), "Studia filozoficzne", 1979 r., nr 11 (168), ss. 3-28. Wyd. II - Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski), Warszawa 2005.
 • Podmiotowość i tożsamość (współautor), Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 • Fenomenologia francuska (współautor), Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2006.
 • Merleau-Ponty (autor, tłumacz), Wiedza Powszechna; seria Myśli i Ludzie, Warszawa 1995, ​ISBN 83-214-1022-7​.
 • W stronę metafizyki: nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku, FNP: "Leopoldinum", Wrocław 1997.
 • François Chirpaz, Ciało (tłumacz), Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN - Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1998.
 • Gérard Durozoi, André Roussel, Filozofia - słownik: pojęcia, postacie, problemy (tłumacz), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
 • Jean-François Lyotard, Kondycja ponowoczesna: raport o stanie wiedzy (tłumacz), Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.

PrzypisyEdytuj

 1. Akademia »Artes Liberales«: Prof. dr hab. Jacek Migasiński (pol.). [dostęp 2010-09-28].
 2. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej: Jacek Migasiński (pol.). [dostęp 2010-09-28].
 3. Przegląd Filozoficzno-Literacki: Noty o autorach (pol.). [dostęp 2010-09-28].
 4. Akademia »Artes Liberales«: Tutorzy H-P (pol.). [dostęp 2010-09-28].

Linki zewnętrzneEdytuj