Otwórz menu główne

Jadwiga Turło

polska farmaceutka

Jadwiga Zofia Turłopolska farmaceutka, profesor nauk farmaceutycznych, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jadwiga Turło
Kraj działania  Polska
Profesor doktor habilitowana nauk
farmaceutycznych
Specjalność:
biosynteza, synteza i technologia środków leczniczych
Alma Mater Akademia Medyczna w Warszawie
Doktorat 18 listopada 1987
AM w Warszawie
Habilitacja 19 czerwca 2011
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Profesura 12 września 2016
Polska Akademia Nauk
Status Sekretarz Wydziału V Nauk Medycznych; Komitetu Terapii i Nauk o Leku
Profesor nadzwyczajna WUM
Jednostka Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Stanowisko Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii
(od 2016)
Okres zatrudn. od 1982
Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi Srebrny Krzyż Zasługi

ŻyciorysEdytuj

Jadwiga Turło w 1980 ukończyła z wyróżnieniem studia w Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie na podstawie pracy magisterskiej dotyczącej syntezy nowych związków o spodziewanym działaniu farmakologicznym. Na przełomie 1979/1980 odbyła pięciomiesięczny staż w laboratorium kontrolno-badawczym Związku Aptekarzy Niemieckich w Eschborn / Frankfurcie nad Menem. W latach 1980–1982 była słuchaczką studiów doktoranckich w Zakładzie Chemii Ogólnej Instytutu Nauki o Leku Akademii Medycznej. W 1982 została zatrudniona na stanowisku asystentki, następnie starszej asystentki tamże. W 1987 doktoryzowała się w zakresie nauk farmaceutycznych. W latach 1988–1998, była zatrudniona na stanowisku Adiunktki w Zakładzie Chemii Ogólnej Instytutu Nauki o Leku (od 1994 Katedra i Zakład Chemii Medycznej). W 1999 podjęła pracę na stanowisku adiunktki w Katedrze i Zakładzie Technologii Środków Leczniczych. W 2011 habilitowała się w zakresie nauk farmaceutycznych na podstawie monografii Kultury mycelialne Lentinula edodes (Berk.) Pegler optymalizacja biosyntezy biologicznie czynnych produktów, akumulacja biopierwiastków, perspektywy aplikacyjne. Rok później objęła stanowisko kierowniczki Katedry Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł naukowy profesora otrzymała 12 września 2016. W tym samym roku została prorektor WUM do spraw nauki i transferu technologii.

Jej zainteresowania naukowe obejmują: chemię medyczną, a zwłaszcza poszukiwanie nowych związków o spodziewanym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy: anksjolitycznym, antydepresyjnym oraz przeciwdrgawkowym; biotechnologię farmaceutyczną, a zwłaszcza biosyntezy makromolekuł o działaniu immunomodulacyjnym oraz optymalizacji procesów biotechnologicznych Prowadzi również badania dotyczące uwalniania toksycznych monomerów z polimerów stomatologicznych oraz badania nad kulturami mycelialnymi grzybów wyższych.

Jest autorką lub współautorką 63 publikacji naukowych i przeglądowych oraz współautorką pięciu książek popularnonaukowych. Autorka kilku zgłoszeń Patentowych. Wypromowała dwie doktorki.

Członkini polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, m.in.: European Mycological Association, Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej, Polskiego Towarzystwa Mykologicznego.

OdznaczeniaEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj