Otwórz menu główne

Warszawski Uniwersytet Medyczny

uczelnia wyższa

Warszawski Uniwersytet Medyczny – największa polska publiczna uczelnia medyczna; prowadzi kształcenie na 16 kierunkach oraz studia podyplomowe, studia doktoranckie oraz kształcenie ustawiczne (kursy dokształcające i specjalizacyjne). Uczelnia kształci ponad 9,7 tys. studentów, w tym: ponad 800 obcokrajowców, 546 doktorantów oraz 243 słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra dydaktyczno-naukowa liczy ponad 1,8 tys. pracowników, w tym 160 profesorów tytularnych[3].

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Universitas Medica Varsoviensis
Medical University of Warsaw
Godło
Ilustracja
Budynek rektoratu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Data założenia 1809
1 stycznia 1950[1]
Typ publiczna
Państwo  Polska
Adres ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
Liczba studentów 9 413[2]
Rektor Mirosław Wielgoś
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Ziemia52°12′21″N 20°59′07″E/52,205833 20,985278
Strona internetowa

Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata (pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie) ze stycznia 2016 uczelnia – z liczbą cytowań 24 327 – uplasowała się na 1101 miejscu[4].

HistoriaEdytuj

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest jedną z najstarszych uczelni medycznych w Polsce. W 2009 uczelnia obchodziła 200-lecie nauczania medycyny w Warszawie.

Okres rozbiorów PolskiEdytuj

Korzenie uczelni sięgają 1809 roku, kiedy to z inicjatywy lekarzy – Augusta Wolffa, Hiacynta Dziarkowskiego, Józefa Czekierskiego i Franciszka Brandta – oraz asesora farmacji, Józefa Celińskiego, powstała Akademia Lekarska.

W 1816 Akademię Lekarską włączono jako Wydział Lekarski w skład Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet funkcjonował do października 1831, kiedy to po powstaniu listopadowym zlikwidowano wszystkie wyższe uczelnie Królestwa Polskiego. Akademickie nauczanie medycyny w Warszawie zostało przerwane na 26 lat, a rozwój naukowy i zawodowy środowiska lekarskiego dbały w tym czasie Warszawskie Towarzystwo Lekarskie oraz Rada Lekarska Królestwa Polskiego.

Wybuchy kolejnych epidemii i brak odpowiedniej liczby lekarzy wymusiły na zaborcy podjęcie decyzji o powołaniu uczelni medycznej. Najpierw w 1857 powołano Akademię Medyko-Chirurgiczną, kontynuującą tradycje Wydziału Lekarskiego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w 1862 Akademię przyłączono do Szkoły Głównej Warszawskiej jako Wydział Lekarski.

Wzmożona rusyfikacja uczelni po upadku powstania styczniowego przerwała jej działalność. W 1869 powstał Cesarski Uniwersytet Warszawski, w którym obowiązkowym językiem wykładowym zamiast polskiego stał się rosyjski, a miejsce polskich wykładowców zajęli mniej zdolni rosyjscy. Z tych powodów uczelnia była bojkotowana przez patriotyczną młodzież, która na studia medyczne wybierała się do, między innymi, Dorpatu lub Petersburga.

Okres w II RzeczypospolitejEdytuj

Odrodzenie warszawskiego kształcenia medycznego stało się możliwe dopiero w początkach I wojny światowej, gdy w 1915 do Warszawy wkroczyli Niemcy. Do najbardziej zaangażowanych organizatorów nowego Uniwersytetu Warszawskiego należał wówczas lekarz i społecznik – Józef Polikarp Brudziński, który został pierwszym rektorem odrodzonego uniwersytetu.

Zanim w 1916 powołano samodzielny wydział lekarski, przez pierwsze 10 miesięcy działalności uniwersytetu nauczanie medycyny odbywało się w Oddziale Przygotowawczo-Lekarskim przy Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Pierwszym dziekanem Wydziału Lekarskiego UW został prof. Leon Kryński. Kadrę stanowili profesorowie praktykujący od lat w Warszawie oraz osoby, które przenosiły się z innych ośrodków akademickich, najczęściej z Krakowa i Lwowa. Niektórzy z nich porzucali dotychczasową karierę akademicką i znaczne osiągnięcia, by budować od podstaw warszawską uczelnię. Wśród nich był wybitny polski internista – prof. Antoni Gluziński, przed I wojną światową rektor i dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu we Lwowie.

Odrodzony Uniwersytet powołał w swojej strukturze osobny wydział dla kształcenia farmaceutów. Najpierw w 1915 utworzono kursy farmaceutyczne, które od roku akademickiego 1917/1918 przemianowano na Studium Farmaceutyczne. W 1920 Studium to przekształcono w Oddział Farmaceutyczny przy Wydziale Lekarskim. Następnie rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 29 stycznia 1926 przy Uniwersytecie Warszawskim został utworzony pierwszy w Polsce samodzielny Wydział Farmaceutyczny. Jego dziekanem został prof. Władysław Mazurkiewicz.

W 1920 powołano w Warszawie Państwowy Instytut Dentystyczny kształcący dentystów na poziomie wyższym. Instytutowi, który nie posiadał pełnych praw akademickich, patronował Wydział Lekarski. Kadra naukowa wydziału uzupełniała obsadę nauczycieli akademickich instytutu i była gwarancją wysokiego poziomu nauczania. W 1933 przemianowano tę uczelnię na Akademię Stomatologiczną. Działała ona do 1949, kiedy została włączona jako Oddział Stomatologiczny do Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Kształcenie w czasie II wojny światowejEdytuj

W latach II wojny światowej działał tajny wydział lekarski, realizujący część programu w ramach „Prywatnej Szkoły Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego” dr. Jana Zaorskiego (niem. Private Fachschule für Sanitares Hilfspersonal Dr. Jan Zaorski)[5]. Zajęcia prowadzono w budynkach uniwersyteckich (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, gmach chemii fizjologicznej i zakładu fizjologii) oraz w warszawskich szpitalach[6][7].

Studenci i lekarze nieśli pomoc rannym i brali udział w walkach podczas powstania warszawskiego. Warszawska medycyna w latach wojny poniosła ogromne straty – z 23 profesorów ocalało tylko jedenastu, poległa także wielka liczba lekarzy, pielęgniarek i studentów.

Okres powojennyEdytuj

W 1950, z połączenia wydzielonych z Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Lekarskiego i Wydziału Farmaceutycznego oraz Akademii Stomatologicznej, powstała samodzielna Akademia Medyczna w Warszawie. W jej murach kształcili się lub pracowali lekarze, którzy stali się legendami polskiej medycyny: Ludwik Hirszfeld, Tytus Chałubiński, Jan Nielubowicz, Tadeusz Orłowski, Zbigniew Religa.

22 marca 2008 uczelnia stała się uniwersytetem na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r[8].

Poczet rektorówEdytuj

 
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Budynek Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Z tym tematem związana jest kategoria: Rektorzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Władze uczelniEdytuj

 
Katedra Dermatologii i Wenerologii przy ul. Koszykowej
 
Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii przy ul. Starynkiewicza
 
Największy polski szpital – Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha 1a w Warszawie

Władze rektorskie

W kadencji 2016-2020 rektorem uczelni jest prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś.

Prorektorzy:

 • prorektor do spraw studenckich i kształcenia: prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka
 • prorektor do spraw klinicznych i inwestycji: prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator
 • prorektor do spraw personalnych i organizacyjnych: prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała
 • prorektor do spraw nauki i transferu technologii: prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło
 • prorektor do spraw umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jerzy Filipiak

Władze dziekańskie

 • dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski
 • dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii – prof. dr hab. n. med. Marek Kuch
 • dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
 • dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej – prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński
 • dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki – prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski
 • dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego – prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński

WydziałyEdytuj

 
Wydział Farmaceutyczny przy ul. Banacha
 
Collegium Anatomicum przy ul. Oczki

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są wydziały, w których prowadzone są badania naukowe oraz działalność dydaktyczna w różnych dziedzinach nauk medycznych i farmaceutycznych. Wydziały te prowadzą studia na dwunastu kierunkach na poziomie licencjackim i magisterskim.

Wydziały Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

Ponadto działalność dydaktyczną prowadzi Centrum Kształcenia Podyplomowego odpowiedzialne za nauczanie dyplomowanych lekarzy, farmaceutów i magistrów-specjalistów w różnych dziedzinach związanych z medycyną.

I Wydział Lekarski prowadzi kształcenie na kierunkach:

 • elektroradiologia
 • lekarski
 • logopedia ogólna i kliniczna
 • audiofonologia z protetyką słuchu

II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i Oddziałem Fizjoterapii prowadzi kształcenie na kierunkach:

 • lekarski – studia prowadzone w języku polskim i angielskim dla obcokrajowców (4-letnie i 6-letnie)
 • fizjoterapia

Wydział Lekarsko-Dentystyczny prowadzi kształcenie na kierunkach:

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prowadzi kształcenie na kierunkach:

Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki prowadzi kształcenie na kierunkach:

WykładowcyEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

AbsolwenciEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Doktorzy honoris causaEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Doktorzy honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Inne osoby związane z uczelniąEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Ludzie związani z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Baza dydaktyczno-naukowaEdytuj

 
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya

Szpitale kliniczne, w których WUM prowadzi działalność dydaktyczną oraz badania naukowe to:

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, w ramach którego prowadzone są Zakłady Lecznicze w:

- Centralny Szpital Kliniczny

Przychodnia Specjalistyczna Banacha

- Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego

Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci

- Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Przychodnia Specjalistyczna Lindleya

Uniwersytet korzysta także z bazy obcej – szpitali zlokalizowanych w Warszawie i okolicach, w których znajdują się katedry, kliniki i zakłady uczelni.

Badania naukoweEdytuj

Zakres pracy naukowej Uczelni dotyczy patogenezy, diagnostyki, terapii, profilaktyki i optymalizacji postępowania terapeutycznego uwzględniającego działania prewencyjne, skuteczność i koszty leczenia we wszystkich obszarach medycyny. W ramach tych działań prowadzone są eksperymentalne badania przedkliniczne i badania kliniczne w zakresie wszystkich kierunków współczesnej medycyny, a zwłaszcza chorób cywilizacyjnych, których leczenie stanowi nie tylko istotny problem kliniczny, ale i ekonomiczny. Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi bliską wymianę naukową z instytucjami z całej Europy, w szczególności z Niemiec, Francji, Szwecji, Holandii, Austrii i Wielkiej Brytanii. Obecnie rozwijana jest współpraca z kolejnymi uniwersytetami i organizacjami z Europy, USA, a także z krajów azjatyckich – Chin, Indii i Japonii.

Współpraca z zagranicąEdytuj

Warszawski Uniwersytet Medyczny kształci młodych ludzi w oparciu o nowoczesne programy nauczania i obowiązujące standardy europejskie, dlatego współpraca międzynarodowa jest jednym z kluczowych elementów wdrażanej strategii edukacyjnej.

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest członkiem organizacji międzynarodowych: UNESCO, Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA), Association for Medical Education in Europe (AMEE), ECTS-MA – ECTS Medical Association oraz European Association of Erasmus Coordinators (EAEC-ERACON).

WUM uczestniczy również w wielu projektach programu Erasmus+, które dotyczą problemów edukacyjnych, instytucjonalnych i zapewnienia jakości nauczania.

W ramach programu wymiany Erasmus+ uczelnia realizuje wymianę stypendialną dla studentów i pracowników uczelni ze 114 uczelniami zagranicznymi.

Uniwersytet uczestniczy w wielu projektach wielostronnych. Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są nie tylko koordynatorami i partnerami w międzynarodowych konsorcjach, ale partycypują również w procesie oceny projektów w Komisji Europejskiej.

Wśród głównych partnerów zagranicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są m.in.: McGill University (Kanada), Hamamatsu University School of Medicine (Japonia), Toho University w Tokio (Japonia), University of Pennsylvania (USA), Sanford Health, South Dakota (USA), Universidad Nacional Mayor San Marcos w Limie (Peru), Universidad San Pedro w Chimbote (Peru), University College London (Wielka Brytania), University of Aberdeen (Wielka Brytania), Seconda Universita Degli Studi di Napoli (Włochy), Policlinico di Monza Hospital Group, Novara (Włochy), University of Melbourne (Australia), National and Kapodistraian University of Athens (Grecja), Charité – Universitätsmedizin Berlin (Niemcy), Ludwig-Maximilians-University of Munich (Niemcy), University of Murcia (Hiszpania), University of Granada (Hiszpania), Bogomolets National Medical University (Ukraina), Kharkiv National University of Pharmacy (Ukraina), University of Bergen (Norwegia), Berner Bildungszentrum Pflege (BZ Pflege) (Szwajcaria) i wiele innych.

KampusyEdytuj

Warszawski Uniwersytet Medyczny posiada dwa kampusy:

 • Kampus Banacha
 • Kampus Lindleya

Najczęściej utożsamiany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym Kampus Banacha zlokalizowany jest na obszarze między ulicami Banacha, Żwirki i Wigury, księcia Trojdena i Pawińskiego[9]. Tutaj znajduje się budynek Rektoratu, mieszczący dziekanaty I i II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego. Rektorat połączony jest z budynkiem Centrum Dydaktycznego, w którym znajdują się: Studium Języków Obcych, Dział Obsługi Studentów i Biuro Karier oraz nowoczesne aule i sale dydaktyczne. Rektorat połączony jest także z Centrum Biblioteczno-Informacyjnym, w którym mieści się Biblioteka Główna oraz Muzeum Historii Medycyny. W 2014 r. oddano do użytku Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Kampus Banacha obejmuje również gmach Wydziału Farmaceutycznego i Centralny Szpital Kliniczny - Przychodnia Specjalistyczna Banacha – oba budynki znajdują się przy ulicy Banacha. W 2015 r. zakończono budowę dwóch wielkich inwestycji – Szpitala Pediatrycznego (w którym mieści się Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego - Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci) oraz Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego.

Kampus Lindleya to zespół budynków Uczelni znajdujący się w centrum Warszawy – między ulicami[9]: Lindleya, Koszykową, Chałubińskiego i Nowogrodzką. To tutaj mieści się zmodernizowane Centrum Biostruktury i Zakład Medycyny Sądowej oraz Dom Medyków. Przy ul. Lindleya znajduje się podległy Uczelni Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Przychodnia Specjalistyczna Lindleya.

Część budynków Uczelni rozsiana jest poza kampusami w różnych częściach Warszawy, jak choćby budynek przy ul. Miodowej, w którym znajdują się: Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Zakład Stomatologii Dziecięcej i Zakład Stomatologii Zachowawczej, czy budynek przy ul. Ciołka mieszący Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa i Zakład Żywienia Człowieka.

BibliotekaEdytuj

Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego gromadzi i udostępnia materiały biblioteczne z zakresu medycyny i nauk pokrewnych  –  studentom, pracownikom Uczelni oraz wszystkim zainteresowanym; pełni funkcje: naukową, dydaktyczną i usługową. Podstawowe zadania biblioteki to: opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie zasobów piśmiennictwa, utrwalonych na papierze oraz w formie elektronicznej, zapewnianie szerokiego dostępu do krajowych i światowych osiągnięć w medycynie i naukach pokrewnych, dokumentowanie piśmiennictwa pracowników naukowych Uczelni w bazie dorobku publikacyjnego pracowników – WUM.Publikacje, oferowanie dostępu do najnowocześniejszych narzędzi wyszukiwawczych oraz najnowszego piśmiennictwa naukowego za pośrednictwem medycznych baz danych.

Zbiory tradycyjne to: ponad 318 000 wol. książek (podręczniki, monografie, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, informatory), ponad 135 000 woluminów czasopism krajowych i zagranicznych. Zbiory specjalne stanowią: prace doktorskie, atlasy, dokumenty życia społecznego, książki na płytach CD, kasety VHS, filmy szpulowe, modele anatomiczne.

E-zasoby biblioteki (bazy specjalistyczne, platformy e-czasopism i e-książek), dostępne w sieci uczelnianej i poza nią (portal HAN), poprzez stronę http://biblioteka.wum.edu.pl, obejmują:  ponad 44 500 tytułów e-czasopism i  blisko 56 000 tytułów e-książek.

Udostępniane bazy: Scopus, Science Direct, Web of Science, ProQuest Central,  Reaxys, SciFinder, UptoDate, Embase, EBSCOhost, Cochrane Library, Dentistry and Oral Sciences Source, MedlineComplete, Polska Bibliografia Lekarska

Wśród e-czasopism, znajdują się tytuły  renomowanych wydawców: Elsevier, Springer, Lippincott Williams & Wilkins, Nature Publishing Group, American Chemical Society, Oxford Univeristy Press, British Medical Journal, Karger, Wiley, Taylor&Francis.

Większość tytułów czasopism dostępnych w e-ofercie Biblioteki, jest indeksowana na listach rankingowych: Journal Citation Reports, Lista Czasopism Punktowanych MNiSW.

Wśród oferowanych e-książek, znajdują się kolekcje wiodących  wydawnictw naukowych:  McGraw-Hill (platforma AccessMedicine), Springer (platforma SpringerLink), Elsevier (platforma ScienceDirect), Wiley (platforma Wiley Online Library);  kolekcje książek indeksowanych w bazie ProQuest, zasoby IBUKLibra – czytelni online podręczników akademickich i  książek naukowych w języku polskim, opublikowanych m.in. przez PWN, PZWL. Studentom i pracownikom naukowym WUM udostępniane są zasoby portalu E-skrypty - umożliwiające dostęp do wersji cyfrowych wydawnictw publikowanych przez Oficynę Wydawniczą WUM. Od 2016 roku, pod adresem http://dlibra.wum.edu.pl, oferowane są zasoby Biblioteki Cyfrowej WUM – elektroniczne wersje obiektów, pochodzących ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej.

Poprzez stronę www biblioteka oferuje dostęp do: narzędzi wspierających pracę naukową i proces dydaktyczny – platforma edukacyjna Access Medicine, Acland's Video Atlas of Human Anatomy, narzędzi bibliometrycznych, aplikacji do tworzenia i zarządzania opisami bibliograficznymi; na stronie znajdują się też narzędzia ułatwiające korzystanie z e-oferty biblioteki – multiwyszukiwarka Primo do zintegrowanego przeszukiwania zasobów elektronicznych i treści naukowych dostępnych w Open Access, lokalizator e-czasopism firmy ExLibris, katalog Biblioteki Głównej WUM (http://aleph.wum.edu.pl).

Biblioteka Główna mieści się w budynku – Centrum Biblioteczno-Informacyjnego (CBI) przy ulicy Żwirki i Wigury 63. CBI to nowoczesny, czterokondygnacyjny obiekt mieszczący jednostki usługowe: Informatorium, Czytelnię (306 miejsc, 7 pokoi pracy indywidualnej, 3 pokoje pracy grupowej, wolny dostęp do ponad 9 tys. książek drukowanych), Wypożyczalnię z obsługą, Wypożyczalnię samoobsługową, Wypożyczalnię międzybiblioteczną, Pracownię reprograficzną. CBI zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – posiada: drzwi bezprogowe, windy z komunikatem dźwiękowym, specjalnie przystosowane lady biblioteczne z obniżeniami, webkiosk z regulowaną wysokością pulpitu, pokój pracy indywidualnej wyposażony w: powiększalnik, program udźwiękawiający, skaner z aplikacją OCR, naklejki z punktami brajlowskimi i powiększonymi napisami (klawiatura). Budynek wyposażony jest w 106 stanowisk komputerowych, 5 webkiosków z dostępem do katalogu online, maszyny systemu centralnego wydruku, multimedialne sale wykładowe, sieć bezprzewodową WiFi.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 1949 r. w sprawie założenia Akademii Lekarskich w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi i Wrocławiu (Dz.U. z 1949 r. nr 58, poz. 450).
 2. BIP Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - 3.2 Liczba studentów, bip.wum.edu.pl [dostęp 2018-05-03] (pol.).
 3. Informacje nt. uczelni. Warszawski Uniwersytet Medyczny. [dostęp 2019-07-20].
 4. Ogólnoświatowy ranking uczelni CSIC.
 5. Tabliczka#140: Żołnierze Armii Krajowej – wykładowcy, absolwenci i studenci Prywatnej Szkoły Zawodowej dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego dr. Jana Zaorskiego. W: Tabliczki informacyjne o działalności Armii Krajowej i jej żołnierzach [on-line]. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. [dostęp 2017-03-02].
 6. Wykładowcy. W: Tajne studia medyczne [on-line]. Encyklopedia Medyków Powstania Warszawskiego. [dostęp 2017-01-25].
 7. Irena Ćwiertnia-Sitowska, Studia medyczne w latach 1941–1949 w: Wspaniali i niezapomniani (cz. 3). Studia medyczne w latach 1941–1949; Nasi nauczyciele, puls, Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza, Numer 2011-05.
 8. Dz.U. z 2008 r. nr 39, poz. 226.
 9. a b Mapa lokalizacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj