Makromolekuła

cząsteczka o dużej masie cząsteczkowej, której struktura składa się z wielu powtarzających się fragmentów powstałych formalnie z cząsteczek o małej masie cząsteczkowej

Makromolekuła (makrocząsteczka, makrodrobina) - cząsteczka chemiczna (molekuła) złożona z więcej niż około 1000 atomów. Makromolekuła często powstaje z połączenia jednego lub kilku rodzajów jednostek podstawowych, tzw. merów, tworząc strukturę substancji polimerowych.

Przykładami makromolekuł są cząsteczki:

W chemii polimerów makromolekułę definiuje się jako tę, dla której przy przyłączaniu kolejnych merów podstawowe właściwości fizyczne nie zmieniają się.

Działami chemii zajmującymi się poszczególnymi własnościami makromolekuł są m.in.: