Monomerycząsteczki tego samego lub kilku różnych związków chemicznych o stosunkowo niedużej masie cząsteczkowej, z których w wyniku reakcji polimeryzacji, mogą powstawać różnej długości polimery. Fragmenty monomerów w strukturze polimeru noszą nazwę merów.

Monomery stosowane do syntezy polimerów syntetycznych można zaklasyfikować do trzech grup:

Zobacz teżEdytuj